Lavt selvværd - et grundlæggende problem

I denne artikel får du alt den information om lavt selvværd du har brug for. Du får informationer, og forklaringer om alt hvad der har med selvværd, og særligt lavt selvværd at gøre:

Vi gennemgår betydningen af lavt selvværd/sundt selvværd. Årsager til lavt selvværd. Symptomer og tegn på selvværdsproblemer, og ikke mindst løsninger og vejledninger til bearbejdelse af lavt selvværd. Vi har også lagt en lille link-samling ind på siden, med forskellige interessante links til andre sider der har input til selvværds issues.

Du kan bruge den lille menu her til at hoppe til det du ønsker at læse mere om. – God læselyst.

 

Selvværd er et spørgsmål om tanker og mentalitet

Definition: Selvværd er et menneskes indre oplevelse af sin egen værdi.

Lad os skille ordet: SELV + VÆRD = Hvad synes du selv du er værd.

Det betyder, at selvværd er et spørgsmål om, hvordan du værdisætter dig selv som menneske.

Lavt selvværd = Du er ikke ret meget værd. Højt selvværd = Du har en høj værdi.

Lavt selvværd = Begrænset livsglæde

Når selvværd er så vigtigt at have orden på, er det fordi, det er en værdiansættelse der handler om dig selv. Altså din identitet, eller personlighed om du vil.

Særligt når mentalitet, og tanker handler om os selv, forholder det sig sådan, at vi VIRKELIG får lov at føle betydningen  i vores indre.

Du kan se på det på den måde, at vi mennesker er sådan indrettet, at underbevidstheden som er den funktion i hjernen, som generer følelser og fysiske fornemmelser, netop tager mentalitet og tanker der handler om os selv, meget alvorligt.

Underbevidstheden skruer op for reaktionerne, og kredser vedholdende omkring disse emner.

 

Selvværd afvejes i følelser

De fleste mennesker er ikke særligt opmærksomme på deres egen tanker og mentalitet.

Men følelser og fysiske fornemmelser derimod, – dem bliver vi tvunget til at være opmærksomme på.

Det betyder, at lavt selvværd ofte bliver registreret som “noget”, der følger den ramte. Men det her “noget” vil som regel blive oplevet som usikkerhed, tilbageholdenhed, mindreværd og lign.

I virkeligheden er disse følelser, fornemmelser, og adfærd en afspejling af de tanker man gør sig om sig selv.

Altså på et ret grundlæggende eller dybt niveau.

 

Hvor kommer disse mindreværdige tanker fra?

Der er selvfølgelig mange kilder til mindreværdige tanker: Det kan være negative, nedladne ytringer  andre har sagt, og man er blevet overbevidst om at det passer! Eller det kan være ens egen oplevelse af gentagne fiaskoer.

Der findes dog også en anden rig kilde til mindreværdige tanker om sig selv: samfundsnormer, eller bare normer!

Normer er en lidt mærkelig størrelse. Det er en slags regler, som egentligt slet ikke eksisterer i samfundet. Det er nærmere sådan en slags usagte, styrende holdninger.

Men de fungerer i den grad i menneskers sind, og iblandt mennesker. Du skal nok få nogle eksempler på normer lige om lidt, men først vil vi fortælle dig, hvordan du bliver påvirket af disse normer i gennem livet

Lavt selvværd bliver installeret ubemærket og usynligt

Vi har alle været børn. Gennem vores barndom, og opvækst lærte vi at begå os, og være mennesker. Kort sagt: Vi blev opdraget.

En stor del af opvæksten består i, at vi bliver præsenteret for samfundets normer: Vi lærer hvad der er rigtigt og forkert. Hvad vi bør gøre. hvordan vi bør opføre os, hvordan vi burde se ud, bo, gå klædt osv.

Alt det her foregår helt ubevidst, og ubemærket, og automatisk, så vi danner visse, særlige overbevisninger. Overbevisninger der får os til at tro at vi ikke er gode nok, og at der er en hulens masse vi skal leve op til.

 

Lavt selvværd og samfundsnormer

Og det er ikke kun i barndommen, vi danner overbevisninger om os selv ud fra normer. Det fortsætter skam gennem hele livet, og ofte ubemærket og automatisk. Normer har stor betydning for lavt selvværd.

Her er en liste med enkelte udvalgte samfundsnormer, så du kan få en ide om, hvad det er vi snakker om:

Det er godt at være den bedste..

Det er ikke sikkert, at du personligt nikker genkendende til denne norm. Ikke desto mindre er det ret sandsynligt, at du – om ikke andet, kender til andre der er styret af denne samfundsnorm.

Man SKAL gøre sit bedste..

Det er en norm, der piner og plager rigtigt mange mennesker. Men det er bare en norm, og tænk over det følgende: Alle gør altid sit bedste! Det er bare ikke altid, vi har tilstrækkelig adgang til de fornødne ressourcer, eller måske er vilkårene håbløse. Eller det kan være en banal hovedpine, der spænder ben for den bedste præstation. Ingen kan forvente en fuldstændig optimal præstation hver gang, eller altid.

Man skal gøre sig umage og anstrenge sig for at opnå noget vigtigt..

Det er noget pladder. Der er ikke lighedstegn mellem at gøre sig umage og anstrenge sig. Men det er en ret udbredt norm, som mange mennesker lever efter.

Man skal skjule sine følelser (især hvis de er negative)

Det er en meget udbredt samfundsnorm. Mange iblandt os er opdraget til at leve efter den. Effekten er ofte flinkeskole elever, og lavt selvværd.

Man skal tage hensyn til andre (før sig selv)

Det er jo egentligt en ganske fornuftig samfundsnorm. Udfordringen ligger ofte i: Hvad vil det sige at tage hensyn? For mange mennesker er denne norm blevet til, at andre får lov til at bestemme urimeligt meget over den norm-ramte. Nogle i vores branche kalder det hensynsbetændelse.

Det betyder meget hvad andre tænker (om sig selv)

Det bliver nærmest mere udbredt i samtiden! – Og det er jo egentligt tankevækkende. Vi er alle skabt forskelligt. Vi er alle frie individer. De fleste af os har det lidt stramt med, at blive direkte sammenlignet med andre, og hvem har da også lyst til, at være en kopi af et andet menneske? Alligevel er vi mega styrede af denne samfundsnorm. For tænk hvad de andre tænker om mig..

En mand er maskulin – Kvinder er feminine..

Men hvad vil det i det hele taget sige? Det er en samfundsnorm, der bygger på et hav af andre underliggende normer: Piger leger med dukker. Drenge vil være politimænd. Sexede kvinder har lange ben og store bryster osv, osv.

Kvinder er mere følsomme end mænd..

Det er en god gammel samfundsnorm, men den har stadig godt fat i ørerne på os. Men hvad betyder det egentligt? Selvfølgelig er der kvinder der er meget følsomme, ligesom der er mænd, der forekommer at være ufølsomme. Men måske er det mest et spørgsmål om kommunikation? Måske er mænd og kvinder ikke så forskellige når det kommer til stykket? Normerne har måske bare lært os at kommunikere forskelligt?

Kvinder bliver undertrykt af mænd, og har brug for yderligere ligestilling..

Det er en samfundsnorm, der kan dele vandene, men ikke desto mindre er det en meget aktuel samfundsnorm. Nogle mener, det beskriver virkeligheden i samfundet. Andre mener slet ikke fænomenet eksisterer. Men hvad ville der ske hvis det kunne lade sig gøre at “slette” denne norm, og alle de mange underliggende normer? Kunne det tænkes, at mænd og kvinder omkring os begyndte at sameksisterer på et helt lige og jævnbyrdigt niveau?

Faktisk kan man sige, at ALLE samfundsnormer påvirker vores tankegang/mentalitet, men der findes (mange) samfundsnormer som i meget udpræget grad kommer til, at fungere som styrende funktioner i vores tankegang. – Lidt ligesom skjulte programmer der kører i baggrunden på computeren:

Du skal leve op til andres forventninger/du skal passe på ikke at skuffe andre

Et af de “skjulte programmer” i denne norm handler om at sammenligne! For rigtig mange af os, er det helt naturligt at sammenligne sig selv med andre, og sammenligne andre med sig selv. Hvis du helt automatisk og ubevidst anvender sammenligning i dine tankebaner, kan livet nemt blive til en konkurrence.

Pas nu på det ikke går galt! Det er uansvarligt IKKE at bekymre sig..

Hvis man vil være et godt menneske, skal man have styr på sit liv! Og der kan gudhjælpemig gå meget galt. Men det er jo bestemt ikke det samme som, at du er forpligtet til at bekymre dig. Alligevel er det en ret udbredt norm, at det både er normalt, naturligt og ansvarligt, at bekymre sig. Problemet er bare, at en bekymring ikke rummer nogen positiv værdi for dig og dit liv. Det gør derimod: Overblik planlægning og håndtering (Som ikke er det samme som bekymring)

Når andre kritiserer mig er jeg ikke god nok

Andres kritik handler i virkeligheden ikke om dig! Den handler om den der kritiserer, og vedkommendes verdensbillede. Alligevel har mange af os “lært” at tage kritik til os, som om vi ikke er gode nok, bare fordi andre har en anden mening.

 

Symptomer på lavt selvværd

Der er nok mere tale om indikationer, end symptomer på lavt selvværd. Ikke desto mindre er der en række adfærdsmæssige træk, du kan prøve at kigge efter.

Der er også indikationer, der ikke handler om adfærd. Det er følelser, fysiske fornemmelser og tankegang.

Blandt adfærds symptomer for lavt selvværd er det værd at bemærke, at symptomerne eller indikationerne, kan være meget modsat rettede:

 • Selvhævdelse
 • Pral og overdrivelse
 • Selvhævdende løgne
 • Nedgørelse af andre
 • Bedrevidende
 • Tilbageholdenhed
 • Indadvendthed
 • Tavshed
 • Generthed

Indre indikationer/symptomer på lavt selvværd:

 • Følelser og fornemmelser af usikkerhed
 • Nervøsitet
 • Fastlåsthed
 • Anspændthed
 • Dårlige, negative tanker om sig selv
 • Dårlige, negative tanke om andre
 • Varme reaktioner/kulde reaktioner
 • Tristhed
 • Træthed
 • Modløshed
 • Dårlig selvtillid
 • Manglende selvrespekt
 • Udbrændthed

 

Løsninger på lavt selvværd

Hvis du har læst artiklen frem til nu ved du at:

 1. Lavt selvværd skaber mistrivsel inden i dig.
 2. Lavt selvværd er skabt af tanker, der handler om dig selv.
 3. Indholdet i disse tanker stammer fra forskellige normer
 4. Normer er uskrevne “regler” i “samfundet” – Herunder familier, arbejdspladser, klubber, foreninger etc.
 5. Du er kommet til at “tro” på disse normer (eller nogle af dem)
 6. Normer er IKKE lovpligtige at følge.

Når du gerne vil ændre på dit selvværd, fra lavt selvværd, til et sundt og godt selvværd, har du brug for, at begynde at udfordre de samfundsnormer, der har sat sig fast inden i dig (eller rettere: din måde at tænke på)

Lavt selvværd bearbejdes inden i dig selv

Det kan måske lyde lettere sagt end gjort. Men grundlæggende er det det, der er opgaven. Tim Ray er een af os professionelle, der har arbejdet seriøst med hjælp til håndtering af lavt selvværd i flere år.

Han arbejder med et ret smart værktøj: Iboende og udenforstående værdier. Nu skal du få en forklaring:

Allerførst: En værdi er, et eller andet vigtigt (nok) du føler for. Jo vigtigere, desto mere føler du for det. Præcis som du kan komme til at føle ubehagelige følelser for forskellige samfundsnormer (negative værdier).

Tim Ray deler værdier op således:

Iboende værdier = Værdier der altid er tilstede inden i dig selv. F.eks:

 • Kærlighed
 • Ærlighed
 • Rummelighed
 • Venlighed
 • Hjælpsomhed
 • Humor

Udenforstående værdier = Ting og begreber du værdisætter uden for dig selv. F.eks:

 • Andres meninger
 • Andres humør
 • Materielle ting
 • Resultater af præstationer
 • Adfærd

Fidusen ved at skabe denne opdeling er for det første, at det er en mere realistisk og reel måde, at se på sit eget værd. Ingen af os har selv bedt om at blive født og sat til verdenen. Vi er alle skabt som individer, og så længe vi overholder samfundets officielle regler og love, er der ingen der har ret til at dømme os.

Og du kan gøre noget ved lavt selvværd..

Til gengæld har du både retten til,og muligheden for at bestemme over dig selv. En god måde at starte den proces er, at følge Tim Rays metode, og begynde at skille værdierne, og opprioritere de iboende værdier, frem for de udenforstående værdier.

Ud over Tim Rays metode får du 3 konkrete metoder her:

Start med det vigtigste – lær at være tilstede i dig selv

En forudsætning for at kunne arbejde med dig selv, er altid at du kan danne koncentration om dig selv.

Det vil sige, at du kan bruge tid på at reflektere. At du kan mærke dig selv: Din krop, og dine følelser. Måske har du modstand på ideen, men meditation er en fantastisk metode, at begynde at praktisere. Det er første skridt ud af lavt selvværd. Hvis du ikke har lyst, eller er klar til at ligge arm med meditationen, kan du selvfølgelig også klare det uden.

Men husk: Det er vigtigt at du kommer til at kunne være tilstede i dig selv (hvis du ikke kan det i forvejen)

Kom af med dit lave selvværd – Dyrk forskelligheden

Dette punkt er en mentaltrænings øvelse. Når du er i selskab, eller i øvrigt møder andre mennesker: Begynd at ligge mærke til de forskelle der er blandt andre, og blandt dig selv og andre. Når du øver denne teknik i et stykke tid, vil det begynde at trække dine tanker i denne retning. Også på et automatisk, ubevidst plan. Øvelsen gør at du, over en periode begynder at betragte dig selv som forskellig fra andre. Og det er godt! Der kommer sjældent et godt selvværd ud af konstant at sammenligne sig selv med andre, og andres holdninger.

Lavt selvværd har en fjende – Dyrk normaliteten

Dyrk normaliteten er også en mentaltrænings øvelse. Den handler om at du, så ofte som muligt, minder dig selv om, at du “bare” er et helt almindeligt menneske. Hverken mere eller mindre.

Denne teknik har til formål, at gøre op med samfundsnormen om, at “være noget særligt” Du er meget mere end rigeligt! Præcis som du er! Så dyrk glæden ved, at du “bare” skal være dig selv, og helt normal, når du er sammen med andre. Ikke noget med at være den bedste, eller “god nok”.

Det ene udelukker ikke det andet

Du har måske allerede lagt mærke til at “dyrk forskelligheden” og “dyrk normaliteten” ligesom griber ind i hinanden som selvværds håndtering. Og det er korrekt.

Men er det et problem? Nej, ikke i denne sammenhæng. Til gengæld gør de to øvelser op med en anden samfundsnorm, der netop handler om, at det må være “enten/eller”. Men ikke her. Her får du mulighed for “både/og.

 

Kan man have for meget selvværd?

Det kan lyde som et dumt spørgsmål? Ikke desto mindre beskriver det en ret udbredt samfundsnorm, som har med janteloven at gøre:

Hvis du tror du er for meget, er du uudholdelig! (og derfor er det bedre med lavt selvværd)

Det er en god ide at skille begreberne ad: Selvværd er et menneskes indre oplevelse af sin egen værdi. Hvis andre mennesker synes, du er uudholdelig at være i selskab med, er det et udtryk for din attitude, din kommunikation og din adfærd.

Der er ingen undskyldning for IKKE at gøre noget ved lavt selvværd

Så hvis du ser på selvværd isoleret, kan du ikke have for meget selvværd. Når det er sagt, er der selvfølgelig eksempler på mennesker der er uudholdelige, og urealistiske, fordi de selv oplever, at de er guds gave til menneskeheden. Men hvis du oplever for lavt selvværd, må du ikke spilde så meget som et sekund på bekymringer, der handler om problemer med for meget selvværd.

Alt menneskelig adfærd og aktivitet handler om balance. Og selvfølgelig kan du afbalancere din egen personlige udvikling.

 

Lavt selvværd – nyttige links

Her finder du en lille link samling, der sender dig videre til forskellige professionelle behandlings former (hvis du har brug for en hjælpehånd).

Du finder også forskellige links til artikler på nettet der taler om lavt selvværd.

Links til artikler om lavt selvværd:

Links til professionel behandling af lavt selvværd: