Mangler du motivation?

Motivation coaching forløb

Ser du gulerodden?

Men rykker du ikke? Mangler du drive? Savner du energi? Eller udebliver den der følelse af sikkerhed, vilje og trang, der får dig til at handle?Find ud af hvad der foregår inden i dig selv, og skab den motivation du har brug for!

Motivation er vigtig!

Ja, motivation er rigtig vigtig, for det er motivation der er den drivkraft, der gør at mennesker skaber, kreerer, udvikler, handler og gør livet til en god oplevelse. Så hvis du oplever at din motivations-motor sætter ud, eller helt er stoppet med at fungere, er der en kæmpe gulerod i sigte. -Altså hvis du vælger at gøre noget ved det!

Forudsætninger for motivations forløb

Inden du læser videre om motivation, vil vi lige henlede opmærksomheden på de to grundlæggende forudsætninger, der ligger til grund for at din motivations-motor kan fungere som den skal. Det er nødvendigt at være afklaret og i balance! prøv at læse lidt om de to begreber. Måske kan du hurtigt aflure om der skulle være noget at komme efter der!

Motivations forløbet

Motivations forløbet består af 3 målrettede coaching og mentaltrænings sessions. Du får afdækket hvad dine nuværende motivations strategier består af, og du får viden og indsigt i måden motiavtion fungerer på, og du får naturligvis nye, og effektive motivations strategier stillet til rådighed.

Du får hjemmeopgaver mellem sessions, hvor du kommer til at afprøve dine nye motiavtions strategier, og der er evaluering, så du får optimeret effekten, og bliver helt tryg og fortrolig med forandringerne.

Prisen for 3 sessions motivations forløb er 2500 kr.

Der er lukket for kommentarer.