Priser og vilkår

Læs om priser på coaching, hypnose, mentaltræning og terapi og vilkår for private og virksomheder

Priser for private

Alle ovenstående priser er gældende for private, og er inkl. 25% moms.

Priser for erhverv

 • Forsamtale GRATIS

  Samtalen foregår telefonisk eller ved et online møde

 • Erhvervs session 1290 kr

  60 minutter. Erhvervssessions tillægges 25 % moms. Samme pris for aftaler hos os, eller i din virksomhed.

Vilkår

Larsen og Ravn.dk er ejet af Linda Larsen og Ulf Larsen

Larsen og Ravn.dk er dataansvarlig.

Larsen og Ravn.dks kontaktoplysninger er:

Larsen og Ravn.dk ApS
Fiskergade 15, 4220 Korsør

Larsen og Ravn.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Larsen og Ravn.dk er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Larsen og Ravn.dk, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Larsen og Ravn.dk.

Larsen og Ravn.dk indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Fra personer der handler på dine vegne.
På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
Via browser cookies og web beacons.
I forbindelse med brug af Larsen og Ravn.dks digitale ydelser.
Ved booking og når du abonnerer på Larsen og Ravn.dks nyhedsbreve.
Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Larsen og Ravn.dk indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
Demografiske oplysninger.
Købshistorik herunder også brugen af Larsen 0og Ravn.dks app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Larsen og Ravn.dk personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Larsen og Ravn.dk mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Larsen og Ravn.dk det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Larsen og Ravn.dk indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk indsamler samt formålet med indsamlingen.

Larsen og Ravn.dks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
 • Kontakt til dig før eller efter din session.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
 • Tilpasning af Larsen og Ravn.dks kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Larsen og Ravn.dk
 • Opfyldelse af lovkrav.

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Larsen og Ravn.dk baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Larsen og Ravn.dk kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Larsen og Ravn.dk behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning

Behandlingen kan også finde sted for at Larsen og Ravn.dk kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Larsen og Ravn.dk forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.

Oplyser du Larsen og Ravn.dk om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Larsen og Ravn.dk oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dine sessioner hos Larsen og Ravn.dk generelt.

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Larsen og Ravn.dk har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger Larsen og Ravn.dk har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Larsen og Ravn.dk alle oplysninger, som Larsen og Ravn.dk ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Larsen og Ravn.dk efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Larsen og Ravn.dk enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Larsen og Ravn.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Larsen og Ravn.dk, Fiskergade 15, 4220 Korsør.

Larsen og Ravn.dk vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Larsen og Ravn.dk, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Larsen og Ravn.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Persondatapolitik
Et af Larsen og Ravn.dks overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for sine kunder– dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af persondataoplysninger.

Larsen og Ravn.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Larsen og Ravn.dk håndterer dine personoplysninger.

Dataansvarlig
Larsen og Ravn.dk er ejet af Linda Larsen og Ulf Larsen

Larsen og Ravn.dk er dataansvarlig.

Larsen og Ravn.dks kontaktoplysninger er:

Larsen og Ravn.dk ApS
Fiskergade 15, 4220 Korsør

Larsen og Ravn.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Larsen og Ravn.dk er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Larsen og Ravn.dk, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Larsen og Ravn.dk.

Hvordan indsamler Larsen og Ravn.dk personoplysninger?
Larsen og Ravn.dk indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Fra personer der handler på dine vegne.
På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
Via browser cookies og web beacons.
I forbindelse med brug af Larsen og Ravn.dks digitale ydelser.
Ved booking og når du abonnerer på Larsen og Ravn.dks nyhedsbreve.
Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Larsen og Ravn.dk?
Larsen og Ravn.dk indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
Demografiske oplysninger.
Købshistorik herunder også brugen af Larsen 0og Ravn.dks app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Larsen og Ravn.dk personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Larsen og Ravn.dk mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Larsen og Ravn.dk det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

4.Hvad er formålet med indsamlingen?

Larsen og Ravn.dk indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk indsamler samt formålet med indsamlingen.

Larsen og Ravn.dks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

Behandling af dine reservationer og køb af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Kontakt til dig før eller efter din session.
Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
Forbedring og udvikling af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Tilpasning af Larsen og Ravn.dks kommunikation og markedsføring til dig.
Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
Administration af din relation til Larsen og Ravn.dk
Opfyldelse af lovkrav.
5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Larsen og Ravn.dk baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Larsen og Ravn.dk kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Larsen og Ravn.dk behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning

Behandlingen kan også finde sted for at Larsen og Ravn.dk kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Larsen og Ravn.dk forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.

Oplyser du Larsen og Ravn.dk om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Larsen og Ravn.dk oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dine sessioner hos Larsen og Ravn.dk generelt.

6.Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Larsen og Ravn.dk har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger Larsen og Ravn.dk har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Larsen og Ravn.dk alle oplysninger, som Larsen og Ravn.dk ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Larsen og Ravn.dk efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Larsen og Ravn.dk enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Larsen og Ravn.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Larsen og Ravn.dk, Fiskergade 15, 4220 Korsør.

Larsen og Ravn.dk vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Larsen og Ravn.dk, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Larsen og Ravn.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Larsen og Ravn.dk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Larsen og Ravn.dk har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Larsen og Ravn.dk kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Larsen og Ravn.dk løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Larsen og Ravn.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Larsen og Ravn.dks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Larsen og Ravn.dks interne systemer benytter Larsen og Ravn.dk sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Larsen og Ravn.dk har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Larsen og Ravn.dk sletter dine personoplysninger, når Larsen og Ravn.dk efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Larsen og Ravn.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Larsen og Ravn.dk håndterer dine personoplysninger.

Dataansvarlig
Larsen og Ravn.dk er ejet af Linda Larsen og Ulf Larsen

Larsen og Ravn.dk er dataansvarlig.

Larsen og Ravn.dks kontaktoplysninger er:

Larsen og Ravn.dk ApS
Fiskergade 15, 4220 Korsør

Larsen og Ravn.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Larsen og Ravn.dk er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Larsen og Ravn.dk, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Larsen og Ravn.dk.

Hvordan indsamler Larsen og Ravn.dk personoplysninger?
Larsen og Ravn.dk indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Fra personer der handler på dine vegne.
På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Larsen og Ravn.dks serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
Via browser cookies og web beacons.
I forbindelse med brug af Larsen og Ravn.dks digitale ydelser.
Ved booking og når du abonnerer på Larsen og Ravn.dks nyhedsbreve.
Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Larsen og Ravn.dk?
Larsen og Ravn.dk indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
Demografiske oplysninger.
Købshistorik herunder også brugen af Larsen 0og Ravn.dks app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Larsen og Ravn.dk personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Larsen og Ravn.dk mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Larsen og Ravn.dk det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

4.Hvad er formålet med indsamlingen?

Larsen og Ravn.dk indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk indsamler samt formålet med indsamlingen.

Larsen og Ravn.dks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

Behandling af dine reservationer og køb af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Kontakt til dig før eller efter din session.
Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
Forbedring og udvikling af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.
Tilpasning af Larsen og Ravn.dks kommunikation og markedsføring til dig.
Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
Administration af din relation til Larsen og Ravn.dk
Opfyldelse af lovkrav.
5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Larsen og Ravn.dk baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Larsen og Ravn.dk kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Larsen og Ravn.dk behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning

Behandlingen kan også finde sted for at Larsen og Ravn.dk kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Larsen og Ravn.dk forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Larsen og Ravn.dks serviceydelser.

Oplyser du Larsen og Ravn.dk om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Larsen og Ravn.dk oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dine sessioner hos Larsen og Ravn.dk generelt.

6.Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Larsen og Ravn.dk behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Larsen og Ravn.dk har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger Larsen og Ravn.dk har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Larsen og Ravn.dk alle oplysninger, som Larsen og Ravn.dk ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Larsen og Ravn.dk efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Larsen og Ravn.dk enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Larsen og Ravn.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Larsen og Ravn.dk, Fiskergade 15, 4220 Korsør.

Larsen og Ravn.dk vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Larsen og Ravn.dk, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Larsen og Ravn.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Larsen og Ravn.dk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Larsen og Ravn.dk har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Larsen og Ravn.dk kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Larsen og Ravn.dk løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Larsen og Ravn.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Larsen og Ravn.dks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Larsen og Ravn.dks interne systemer benytter Larsen og Ravn.dk sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Larsen og Ravn.dk har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Larsen og Ravn.dk sletter dine personoplysninger, når Larsen og Ravn.dk efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Persondatapolitik

Et af Larsen og Ravn.dks overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for sine kunder– dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af persondataoplysninger.

Larsen og Ravn.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Larsen og Ravn.dk håndterer dine personoplysninger.

Har du et spørgsmål til os?

Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål som du ikke har fået besvaret? Så er du meget velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.

Du kan også tage et kig i vores artikler

Tag springet. Vi hjælper dig med din personlige udvikling og omsorg gennem hypnose, terapi og coaching.

Start med en afklaring

Vi vil gerne tilbyde dig en gratis og uforpligtende afklaring med dig, for at finde det helt rette forløb til dig. Vores samtale kan enten foregå telefonisk eller ved et møde online.

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04, eller sende os en email til: info@larsenogravn.dk