Hvad er NLP ? Få en god forklaring her

Måske er du en af dem der har hørt om NLP, og er blevet nysgerrig. Måske har du spurgt dig selv: “Hvad er NLP i grunden”? Her finder du svaret.

Ja hvad er NLP for noget, og hvordan er det opstået?

NLP er en beskrivelse af hvordan det menneskelige sind hænger sammen/fungerer, og en tilsvarende teknik til at arbejde med sindet, som blev udviklet og beskrevet i 1970erne. NLP blev udviklet i USA, og det var Richard Bandler og John Grinder der var personerne bag udviklingen. Det er en ret pudsig historie der ligger bag (Husk historien foregår 40-50 år tilbage i tid): Bandler og Grinder interesserede sig begge for psykologi, men havde hver især en ganske anden erhvervserfaring: Bandler var datamatiker, og Grinder var Sprog-professor.

Der er forskel på skomagere….

Under deres studier af psyken, og de problemer mennesker oplever i psyken, erfarede de, at det tilsyneladende hang sådan sammen, at der var visse (ikke så mange) behandlere der skabte markante, positive resultater for sine klienter, mens flertallet af behandlere mest af alt havde sine patienter i laaange forløb, hvor der ikke var de store fremskridt.

De to undrede sig over fænomenet, og blev nysgerrige. De besluttede sig for at undersøge sagen nærmere, og fik lavet aftaler med mange af de behandlere der skabte særligt gode resultater. Behandlerne var alle terapeuter af forskellig art, herunder også hypnoterapeuter.

Deres undersøgelser bestod af iagtagelser og observationer, mens behandlerne arbejdede med deres klienter, så alt imens behandleren arbejde med sin klient, sad Bandler og Grinder og kiggede og lyttede!

Det, der gik hen og blev helt særligt, var Bandler og Grinders erhvervs baggrund. Den ene tænkte og opfattede i matematiske kasser, og den anden i sprog og sproglige forudsætninger.

Forskellen der gør forskellen..

Langt de fleste af de succesrige behandlere, de to var i kontakt med skabte gode resultater. De var bare ikke selv i stand til, at beskrive hvad det var de gjorde, og slet ikke hvad det var der virkede!

Men det kunne Bandler og Grinder, og det er her deres erhvervsbaggrund kommer til at gøre en enorm forskel! Som hhv. datamatiker og sprog professor viser det sig, at de to er i stand til, ikke bare at beskrive hvad behandlerne gjorde, men i aller højeste grad kunne de to skabe en beskrivelse, som blev så detaljeret, og logisk forståelig, at metoderne kunne kopieres, og anvendes af alle der interesserede sig nok, og øvede sig tilstrækkeligt.

Hvad er NLP: Det er en  beskrivelse af den menneskelige psyke, med brugsanvisning. Ned i bitte små detaljer!

Strukturen i NLP

Alle disse detaljerede beskrivelser, rummer en beskrivelse, en forklaring, og tilhørende teknikker til forandring.

NLP giver også, en beskrivelse at vores psyke, og det er denne beskrivelse der danner rammen.

Det betyder, at hvis man er tilstrækkeligt NLP uddannet, og har nok øvelse, vil man kunne se alle situationer i livet i denne NLP ramme. Det er vigtigt at understrege, at man selvfølgelig også kan lade være med at anvende NLP rammen. Det bestemmer man jo selv.

Inden i NLP rammen, befinder der sig forskellige niveauer, og på hvert niveau, befinder der sig del-elementer. I disse del-elementer, er detaljerne placeret, og det er typisk også her teknikkerne anvendes, når der arbejdes med NLP

Eksempel:

De fleste mennesker er opdraget, og præget til at opfatte tanker som?…… Ja bare som tanker!!

I  NLP rammen, findes der blandt alt det andet, et niveau der hedder tanker.

I NLP rammen, er tanker ikke bare tanker:

Tanker forekommer i form af:

  • Visualiseringer (billeder)
  • Auditive aktiviteter (lyde)
  • AdioDigitalt (Indre dialog – Logik)
  • Kinestetisk (Krop, fornemmelser)

Og det stopper ikke her! Hver af de nævnte tankeformer rummer yderligere adskillige undermenuer, hvor man kan opnå opmærksomhed, forståelse, og anvende teknikker til forandringer.

Hvorfor hedder det NLP?

For at forstå, hvad er NLP, er det rart at vide hvad bogstaverne står for.
NLP er en forkortelse:

N = Neuro (direkte oversat = nerve)
L = Lingvistisk ( betyder “sprog, sprogligt, sproglig videnskab”)
P = Programming ( direkte oversat programmering – forståes som adfærd)

Et navn er jo “bare” et navn, og alle navne er jo opfundet, eller fundet på, på et tidspunkt. I tilfældet med NLP, er det de to grundlæggere, der i sin tid fandt på navnet NLP.

Nu er jeg jo ikke Amerikaner, så jeg har ikke erfaring med, hvordan amerikanere, generelt opfatter, og reagerer på begrebet NLP. I danmark derimod, er det min klare opfattelse, at der er ret meget tvivl, og usikkerhed omkring hvad NLP er, hvad det står for, og hvad det betyder.

Måske taler det for sig selv, at der på internettet, kan findes utallige forsøg på at oversætte de tre bogstaver, så de bliver forståelige for os danskere.

En svær oversættelse

Hvis jeg skal rode mig ud i en dansk oversættelse bliver det noget i retningen af:

Hvordan Sanser du dig selv og din omverden? Hvordan Taler du med dig selv og andre? Hvad er din Adfærd?

Så det bliver til STA! Det minder jo ikke meget om NLP! Det er vist heller ikke særligt nemt at huske, og det lyder ikke særligt smart, eller sexet.

Til gengæld er jeg ret sikker på, at når du oplever at du taler ordentligt med dig selv, og andre, vil du opleve dig selv, og din omverden, som et dejligt sted at være. Når du kan kontrollere dit sanse apperat, vil du være fri til at gøre det du ønsker at gøre. Når du kontrollerer din adfærd, og den er som du ønsker dig, vil det påvirke både dine tanker, og dine sanseoplevelser positivt.

 

Nutidig NLP

Historisk set, har NLPen levet et stormfuldt liv. Der har været modstand og kritik. Ikke mindst fra fra det etablerede system. Efter min mening, skyldes en væsentlig del af modstanden og kritikken den måde NLP blev promoveret fra start, og fortsat op gennem tiden. Grundlæggerne af NLP udfordrede det etablerede system, og rettede en ret markant kritik mod det etablerede behandler system. Samtidig lagde de grundstenen til holdning om at problemstllinger i psyken altid kan løses på kort tid (under 1 time).

Een af de universelle love i denne verden er at tryk avler modtryk, og jeg tror at det var præcis hvad der skete. I hvertfald blev der ikke taget specielt godt imod NLP tankegangen, og mixet med NLP-holdningen om at hvadsomhelst kan fixes på få minutter, har gennem årene skabt skepsis.

I dag har NLPen udviklet sig, og delt sig i 3 spor:

Grundlæggende er det samme NLP-tanke der ligge bag det hele, men der er naturligvis markante forskelle, som giver sig udtryk i de teknikker der arbejdes med.

Det indebærer. at du i dag kan arbejde med NLP i alle mulige sammenhænge. privat, såvel som på jobbet.

NLP uddannelser

Forhåbentlig er du blevet lidt mere afklaret om spørgsmålet, hvad er NLP! Hvis du får lyst til at uddanne dig inden for NLP, er det allerførste skridt du må tage at afklare dig selv i forhold til hvad du ønsker at bruge det til? Dernæst må du finde et uddannelsessted der tilbyder det du ønsker. Dvs, – kommunikations orienteret? coaching orienteret? eller terapi orienteret?

Du kan starte med forskellige grundlæggende kurser, men de officielle NLP uddannelser er:

  • NLP practitioner
  • NLP Master
  • NLP Trainer

Hos Larsen og Ravn.dk udbyder vi ikke NLP uddannelser, vi har alt for travlt med at udøve 🙂 , men hvis du har brug for en NLP snak, er du velkommen til at slå på tråden.

De varmeste NLP hilsner/Ulf

Læs om Larsen og Ravn.dk på TRUSTPILOT

Din tryghed