EjerLeder coaching

At være ejer og leder på samme tid, er i virkeligheden det samme som, at rumme 2
vidt forskellige roller – samtidigt! Det kan være udfordrende, men også spændende.
EjerLeder coaching er en central del af vores erhvervscoaching sektion.

Evner? Teknikker Værktøjer? Kommunikation? Teamwork? Motivation af andre?

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Erhvervscoach og mentaltræner
Partner i Larsen og Ravn.dk

EjerLeder coaching

EjerLeder coaching er en oplagt mulighed for dig, der  både ejer din virksomhed, og samtidig fungerer som leder!

Hvis det er tilfældet, kan det være at der er plads til ledelsesmæssig optimering i din virksomhed. Ud over at ledelse er en titel, og et job, er det også, – og måske frem for alt, en rolle. En rolle, der optimalt, forudsætter viden, særlige personlige egenskaber, ressourcer og strategier.

Hvad kan ejerLeder coaching?

Ejerskabet af en virksomhed, er i de fleste tilfælde meget værdiskabende for ejeren, hvilket ofte betyder, at tankegangen automatisk følger med. – Du tænker i indre værdier: undgå spild, vær effektiv, hvordan kan jeg optimere osv.

Det er jo bestemt ikke fordi, der er noget som helst galt med de værdier, og medfølgende tankegang, – tværtimod! Det er bare ikke sikkert, at det altid er den mest hensigtsmæssige måde, at møde dine medarbejdere, eller samarbejdsparter.

God ledelse handler om, at danne visioner, planer, mål, og dernæst på forunderlig vis, at få hele organisationen til, at trække og skubbe i den valgte retning! Det betyder, at du har brug for at din lederrolle rummer de fornødne ressourcer (Eks. tålmodighed, rummelighed, fantasi etc) samt strategier (Eks. kommunikation, konfliktløsning, motivation etc.)

Få succes med EjerLeder coaching

EjerLeder coaching er en målrettet sparring med fokus på netop alt dette.

Målet er altid, at du naturligt kommer til, at glide ind i en optimeret lederrolle, hvor du oplever succes med din ledelse af din egen virksomhed.

Hvis du vil vide mere om coaching, eller bare i gang hurtigst muligt, er du velkommen til at kontakte os. Vi er klar! – Og vi kan ringes ved, maile sammen, eller mødes personligt for en afklarende snak. Du finder kontaktoplysninger HER!

Vil du have mere?

Lad os mødes og tale sammen. på tlf, eller ved personligt møde. Vi svarer på alle dine spørgsmål
Gratis info

Mentor

Er du på rette vej? slip for omvejene. Og få modspil og støtte
Gratis info