Stress coaching

At opleve stress er et vidt begreb, så inden du rækker ud efter hjælp
er det vigtigt at du forstår netop din situation.

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Mastercoach og mentaltræner
Partner i Larsen og Ravn.dk

Stress coaching

Lad det være sagt med det samme! Stress er ikke bare stress.

Derfor er stress coaching også et vidt begreb, og en grovsortering af stress coaching kan se sådan ud:

Forebyggende stress coaching

Ved forebyggende stresscoaching anvender vi coaching teknikker, der skaber megen refleksion, og stiller mange åbne spørgsmål. Vi tager hul på mange forskellige teorier omkring stress, og uddeler en hel masse teknikker, og strategier du kan anvende. Alt sammen til forebyggelse, så du, fremadrettet, undgår at blive stress ramt.

Forebyggende stresscoaching er for dig, der i tide har opdaget faresignalerne, og ønsker at få værktøjer, og foretage forandringer før det går galt.

Forebyggende stresscoaching er også for dem, der har været stress ramte, og har fået det bearbejdet tidligere, men oplever  nye situationer, der er svære at holde fra livet.

Akut stress coaching

Akut stress coaching er for dig, der er havnet midt i et stress nedbrud. Nogle vil måske sige, at det er for sent, men det passer heldigvis ikke, – der er altid en løsning.

Akut stress coaching hjælper dig først og fremmest, med det du har allermest brug for: – at finde ro, at finde fred inden i dig selv. Og det er præcis hvad vi hjælper dig med. Når du for alvor er blevet stressramt, vil vi altid bede dig om, at konsultere din læge, og det skyldes flere ting. Stress er ikke til at spøge med, og rammer os mennesker som noget meget fysisk, så dels er det vigtigt, at du bliver tjekket af en læge, og det er samtidig vigtigt for bearbejdelsen af stress, at du får en vished for, at der er en læge der har snor i din fysiske tilstand.

Opfølgende stress coaching

Når du har opnået tilpas ro, og vedligeholdt roen i en tilstrækkelig periode, kunne man tale om, at du er kommet igennem stress nedbruddet. Det er bare sådan, at vi mennesker ikke kommer umærkede igennem et stress nedbrud! Du kan se det sådan, at der er blevet dannet visse triggere, der medfører, at vi efterfølgende er langt mere udsatte og sårbare for stress påvirkning. Opfølgende stress coaching arbejdermålrettet, men tålmodigt med at kortlægge alle triggere, og heldigvis kan de forholdsvis simpelt ændres, når de først er kendte. Målet er, at du kommer ud af forløbet med tilstrækkelige mentale strategier til, at du ved med dig selv, at du aldrig kommer til at opleve et alvorligt stress nedbrud igen.

Stress- En motor der mangler stopknap

Når du er sulten, kan du spise noget mad, og sulten forsvinder, du bliver mæt. Det samme gælder tørst! Det betyder, at du rummer visse stopknapper i din måde at fungere på. Sådan fungerer dit stress system bare ikke! Der mangler populært sagt en stopknap.

Når stress har akkumuleret i gennem en vis periode, opstår det der ofte kaldes for kronisk stress. Vi er ikke enige i, at det bør kaldes kronisk stress, da vi har erfaring for, at tilstanden kan ændres, eller kureres om du vil, men, – kronisk stress kræver behandling!

Hvis kronisk stress ikke bliver behandlet i tide, vil det ende i et stress nedbrud. Et stress nedbrud er i virkeligheden vores egen organismes måde, at foretage behandling på. Du kan se det som en påtvunget pause: Alt lukker ned, alt kan være ligegyldigt, og stikket bliver trukket! Problemet er bare, at det sjældent er en holdbar, langsigtet løsning.

Her på siderne finder du en stor mængde artikler og indlæg om stress, og ikke mindst stress håndtering, og jo mere du sætter dig ind i emnet, desto mere vil du finde ud af, at alle typer stress er relateret til mentalitet, og tankevirksomhed.

Hypnose er også en oplagt behandlingsform i forhold til stress håndtering, og særligt ved akutte stress nedbrud kan en kombination af hypnose og stress coaching være optimalt

Vil du have mere?

Vi tilbyder forsamtale, telefonsnak, og svarer meget gerne på dine spørgsmål på mail og SMS
mere info
Stress coaching - får hovedet oven vande

Hvordan mødes vi med vores kunder?

Personlig udvikling - Vi møder dig i øjenhøjde

Altid i øjenhøjde!

Vi møder dig i dit  verdensbillede. Det betyder helt præcist, at det altid er din opfattelse af din egen situation, der også er vores opfattelse af din situation.

Det betyder også at de områder vi sammen  arbejder med, og den måde vi arbejder på, stammer fra dit verdensbillede.

Når vi skaber øjenhøjde betyder det at vi kommer til at arbejde sammen, præcis der hvor du er med dig selv!

Om Larsen & Ravn

Lær os lidt bedre at kende

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig

Nyhedsbrev

Værktøjer og tilbud i din mail