Autoritær hypnose har en lang og interessant historie som stadig er aktuel i samtiden.

Autoritær hypnose

Forestil dig, at du er fanget i en intens duel med dine dybeste frygt og ubevidste ønsker, mens en fast stemme guider dig gennem labyrinten af dit sind.

Velkommen til verdenen af autoritær hypnose, hvor magtfulde suggestioner kan forme tanker, adfærd og følelser. Fra de mystiske ritualer i gamle civilisationer til moderne terapirum har autoritær hypnose fascineret, skræmt og forandret mennesker gennem tiderne.

Lad os dykke ned i denne fascinerende rejse, hvor magtfulde ord og hypnotiske teknikker har skabt forandringer på måder, du aldrig havde forestillet dig. Klar til at blive hypnotiseret? Læs videre NU!

Klik og læs om vores specialer inden for avanceret klinisk hypnose:

Se vores 4 nyeste artikler

Picture of Linda Ravn
Linda Ravn
Ekspert i hypnose og hypnoterapi
juni 11, 2024

Indholdsfortegnelse - Autoritær hypnose

Introduktion til autoritær hypnose

Autoritær hypnose er en form for hypnose, hvor hypnotisøren anvender en direkte, dominerende og kommanderende tilgang for at fremkalde trance og foreslå adfærdsændringer. Denne metode står i kontrast til den permissive og indirekte tilgang, som blev populariseret af Milton Erickson. Autoritær hypnose har en rig historie, der strækker sig over flere århundreder og har været anvendt af mange betydningsfulde skikkelser i hypnosens verden. Denne artikel dykker dybt ned i autoritær hypnose, dens historiske udvikling, de vigtigste bidragsydere og dens anvendelser i dag.

Tidlige rødder og mesmerisme

Historien om autoritær hypnose begynder med Franz Anton Mesmer (1734-1815), en østrigsk læge, som udviklede teorien om “dyre-magnetisme” eller “mesmerisme”. Mesmer troede, at en usynlig naturlig kraft, som han kaldte “animal magnetism,” kunne overføres mellem levende væsener og havde helbredende egenskaber. Mesmer brugte direkte og autoritative teknikker til at fremkalde trance og helbredelse hos sine patienter.

Mesmers sessioner var ofte teatralske, hvor han anvendte faste blikke, magnetiserede stænger og håndbevægelser for at overføre den magnetiske energi. Selvom hans teorier blev miskrediteret, lagde Mesmer grunden for senere udviklinger inden for hypnose. Hans arbejde blev studeret og videreudviklet af andre, der brugte mere videnskabelige metoder til at udforske hypnose.

James Braid og begrebet hypnose

Den næste store skikkelse i hypnosens historie er James Braid (1795-1860), en skotsk kirurg, som ofte betragtes som faderen til moderne hypnose. Braid opdagede hypnose ved en tilfældighed, da han observerede en “mesmerisk” demonstration. Han fandt, at en fast stirren på en lysende genstand kunne fremkalde en trancetilstand.

Braid afviste Mesmers teorier om dyre-magnetisme og mente, at hypnose var en fysiologisk tilstand af øget opmærksomhed og koncentration. Han introducerede begrebet “hypnotisme” fra det græske ord “hypnos,” der betyder søvn. Selvom hans tilgang var mere videnskabelig, anvendte han stadig autoritære metoder, såsom direkte kommandoer og faste instruktioner, til at fremkalde og styre trance.

1800-tallet: Videnskabelig udforskning og klinisk Anvendelse

 

Autoritær hypnose i 1800 tallet

I det 19. århundrede blev hypnose anerkendt som et legitimt terapeutisk værktøj, og mange læger og forskere begyndte at eksperimentere med teknikkerne. Ét af de mest bemærkelsesværdige navne fra denne periode er Jean-Martin Charcot (1825-1893), en fransk neurolog, som arbejdede på Salpêtrière-hospitalet i Paris.

Charcot anvendte autoritær hypnose i sine studier af hysteri og andre neurologiske lidelser. Han mente, at hypnose kunne fremkalde og afhjælpe hysteriske anfald. Charcots metoder var ofte direkte og kraftfulde, hvilket afspejlede hans autoritære stil. Hans arbejde inspirerede mange, herunder den unge Sigmund Freud.

Freud begyndte at bruge hypnose i sin praksis, men fandt efterhånden, at hans patienter opnåede bedre resultater gennem fri association og drømmeanalyse. Selvom Freud bevægede sig væk fra hypnose, lagde han stor vægt på autoritære teknikker i starten af sin karriere.

1900-tallet: Modstand og genoplivning

I begyndelsen af det 20. århundrede faldt hypnosens popularitet, da psykoanalysen og behaviorismen kom til at dominere psykoterapien. Autoritær hypnose blev set som for kontroversiel og manipulerende. Alligevel forblev hypnose i brug, især inden for medicinske og tandlægefaglige områder, hvor dens evne til at kontrollere smerte og fremme afslapning var værdsat.

I 1950’erne og 1960’erne oplevede hypnose en genoplivning takket være pionerer som Milton Erickson, som introducerede en mere permissiv og indirekte tilgang. Ericksons metoder fik bred anerkendelse, og autoritær hypnose blev delvist skubbet i baggrunden. Ikke desto mindre fortsatte nogle med at anvende autoritære teknikker, især inden for militær og efterretningstjenester, hvor kontrol og dominans var nødvendige.

Moderne anvendelser og autoritære hypnose metoder

I dag anvendes autoritær hypnose stadig i mange sammenhænge, især hvor hurtige og direkte resultater er nødvendige. Denne form for hypnose anvendes ofte i følgende områder:

 1. Akut Smertebehandling:

 Autoritær hypnose bruges i medicinske nødsituationer til at kontrollere akut smerte og reducere angst. Hypnotisøren bruger hurtige og direkte kommandoer til at fremkalde en trance og give smertelindrende forslag.

 1. Sportspsykologi:

Atleter bruger autoritær hypnose til at forbedre præstation, fokus og mental styrke. Trænere og sportspsykologer anvender kraftfulde og motiverende forslag for at styrke atleternes selvtillid og koncentration.

 1. Militær Træning og Efterretning:

Militæret bruger hypnose til at forberede soldater til højt stressende situationer og til at styrke deres mentale modstandsdygtighed. Autoritær hypnose bruges også inden for efterretningstjenester til afhøring og informationsindhentning.

 1. Scenehypnose og Underholdning:

Scene-hypnotisører bruger ofte en autoritær stil for at kontrollere store grupper og skabe dramatiske og underholdende effekter. Hurtige induktioner og direkte forslag er nøglen til at opnå publikums tillid og deltagelse.

Bemærkelsesværdige Figurer inden for autoritær hypnose

Flere figurer har haft en betydelig indflydelse på udviklingen af autoritær hypnose. Her er nogle af de mest bemærkelsesværdige:

 1. Franz Anton Mesmer:

Mesmer var pioneren inden for hypnose og brugte autoritære teknikker baseret på sin teori om dyre-magnetisme. Selvom hans metoder var kontroversielle, lagde de grunden for senere udviklinger inden for hypnose.

 1. James Braid:

Braid introducerede begrebet hypnose og brugte direkte metoder til at fremkalde trance. Hans arbejde gjorde hypnose til et mere videnskabeligt anerkendt fænomen.

 1. Jean-Martin Charcot:

Charcot anvendte autoritær hypnose i sine studier af hysteri og andre neurologiske lidelser. Hans metoder var direkte og kraftfulde og inspirerede mange, herunder Sigmund Freud.

 1. Sigmund Freud:

Freud brugte autoritær hypnose i sin tidlige praksis, før han udviklede psykoanalysen. Hans erfaringer med hypnose påvirkede hans senere teorier om det underbevidste.

 1. Dave Elman:

En anden væsentlig figur inden for autoritær hypnose er Dave Elman, som udviklede en række hurtige induktionsteknikker, der stadig anvendes i dag, især inden for medicinsk og tandlægefaglig hypnose. Elman var kendt for sin direkte og effektive tilgang, som gjorde det muligt at fremkalde dybe trancetilstande på kort tid.

Teknikker og Metoder

Autoritær hypnose er karakteriseret ved en række teknikker og metoder, der alle er designet til at fremkalde trance og foreslå adfærdsændringer hurtigt og effektivt. Her er nogle af de mest anvendte teknikker:

 1. Direkte kommandoer:

Hypnotisøren bruger klare og entydige instruktioner, såsom “Luk dine øjne” eller “Slap af,” for at guide klienten ind i en trancetilstand. Disse kommandoer er ofte ledsaget af en bestemt og autoritær tone.

 1. Faste blikke og fysiske signaler:

Hypnotisøren kan bruge faste blikke, håndbevægelser eller lysende genstande til at fokusere klientens opmærksomhed og fremkalde trance. Denne metode blev først populær gennem James Braid og bruges stadig i dag.

 1. Progressiv afspænding:

Denne teknik indebærer gradvist at lede klienten gennem en serie af fysiske afslapningsstadier. Processen begynder typisk med klienten sidder eller ligger komfortabelt og fokuserer på deres vejrtrækning. Hypnotisøren guider så klienten til at rette opmærksomheden mod forskellige dele af kroppen, som ofte starter med toppen af hovedet og bevæger sig nedad til tæerne. 

For hver kropsdel, klienten fokuserer på, bliver de opfordret til at frigøre spændinger og bekymringer. Dette kan opnås ved at instruere klienten til at forestille sig, at musklerne bliver løse og tunge, eller ved at bede dem om at visualisere en varm, afslappende energi, der strømmer gennem den pågældende del af kroppen. 

Undervejs kan hypnotisøren bruge beroligende og autoritative stemme instruktioner for at forstærke følelsen af afslapning og ro. Denne gradvise tilgang til afslapning giver klienten mulighed for at dykke dybere ned i trance-tilstanden og åbne sig for forslag og positive ændringer, som hypnotisøren præsenterer. Ved at guide klienten gennem hver del af kroppen skaber progressiv afslapning en dyb følelse af fysisk og mental velvære, hvilket er afgørende for at opnå en vellykket hypnotisk tilstand.

Den autoritære hypnoses historie er temmelig vild at dykke ned i; det er ikke småting der er blevet eksperimenteret med gennem tiderne. Men det er også historien om et utroligt potentiale i det menneskelige sind!
Den autoritære hypnoses historie er temmelig vild at dykke ned i; det er ikke småting der er blevet eksperimenteret med gennem tiderne. Men det er også historien om et utroligt potentiale i det menneskelige sind!

Her er en liste over kilder, som kan bruges til at underbygge en dybtgående artikel om autoritær hypnose og dens udvikling:

 

 1. Milton H. Erickson Foundation:

 

– Milton H. Erickson Foundation: (https://www.erickson-foundation.org/)

 

 1. American Psychological Association:

 

– APA on Hypnosis (https://www.apa.org/topics/hypnosis)

 

 1. National Center for Biotechnology Information (NCBI):

 

– Jensen, Mark P., “Hypnosis for Chronic Pain Management: A New Hope”

– NCBI – Hypnosis (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752362/)

 

 1. Hypnosis & Hypnotherapy by Irving Kirsch:

 

– Kirsch, Irving. “The Altered State Hypothesis: Hypnosis as a Special State of Consciousness”

– Hypnosis & Hypnotherapy by Irving Kirsch (https://www.hypnosisandsuggestion.org/)

 

 1. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis:

 

– Hammond, D. Corydon, “The Contributions of Milton H. Erickson to Hypnosis”

– IJCEH Articles on Hypnosis (https://www.tandfonline.com/toc/nhyp20/current)

 

 1. Journal of Clinical Psychology:

 

– Rossi, Ernest L., “Milton H. Erickson’s Contributions to the Evolution of Psychotherapy”

– Journal of Clinical Psychology (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10974679)

 

 1. The Collected Works of Milton H. Erickson:

 

– Erickson, Milton H., “The Collected Works of Milton H. Erickson” (Volumes 1-4)

– The Collected Works (https://www.erickson-foundation.org/shop/the-collected-works-of-milton-h-erickson-md-4-volume-set)

 

 1. The Handbook of Hypnotic Phenomena in Psychotherapy by Milton H. Erickson:

 

– Erickson, Milton H., Rossi, Ernest L. “The Handbook of Hypnotic Phenomena in Psychotherapy”

– The Handbook of Hypnotic Phenomena (https://www.erickson-foundation.org/shop/the-handbook-of-hypnotic-phenomena-in-psychotherapy)

 

 1. International Society of Hypnosis (ISH):

 

– International Society of Hypnosis (https://www.ishhypnosis.org/)

 

 1. Hypnotherapy Today Magazine:

 

 – Artikler om hypnose og dens teknikker.

 – Hypnotherapy Today (https://www.hypnotherapytoday.net/)

 

 1. National Guild of Hypnotists:

 

 – Ressourcer om hypnose og autoritær hypnose.

 – National Guild of Hypnotists (https://ngh.net/)

 

 1. Ego-State Therapy by John G. Watkins and Helen H. Watkins:

 

 – Watkins, John G., and Watkins, Helen H. “Ego-State Therapy”

 – Ego-State Therapy (https://www.springer.com/gp/book/9780826174025)

 

 1. Hypnotic Realities by Milton H. Erickson:

 

 – Erickson, Milton H., Rossi, Ernest L., and Rossi, Sheila I. “Hypnotic Realities”

 – Hypnotic Realities (https://www.springer.com/gp/book/9781461561635)

 

 1. Ormond McGill’s Complete Book of Stage Hypnotism:

 

 – McGill, Ormond. “The New Encyclopedia of Stage Hypnotism”

 

 – Complete Book of Stage Hypnotism (https://www.hypnosis.org/ormond-mcgill-the-new-encyclopedia-of-stage-hypnotism/)

 

 1. Franz Anton Mesmer’s Animal Magnetism:

 

 – Mesmer, Franz Anton. “Mesmerism: The Discovery of Animal Magnetism”

 – Animal Magnetism (https://www.cambridge.org/core/books/abs/mesmerism-and-the-discovery-of-animal-magnetism/5D1B6D39B21F788FA6F1F5D05171F451)

 

 1. James Braid’s Neurypnology:

 

 – Braid, James. “Neurypnology: Or, The Rationale of Nervous Sleep, Considered in Relation with Animal Magnetism”

 – Neurypnology (https://www.google.com/books/edition/Neurypnology/jEjUMQAACAAJ?hl=en)

 

Disse kilder giver en omfattende baggrund og indsigt i historien og udviklingen af autoritær hypnose, dens teknikker og anvendelser.

Vil du med på udviklingsrejsen?

Klik, og følg os på Facebook. Gå ikke glip af de nyeste metoder og teknikker inden for selvhjælp, og personlig udvikling.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Klik, og følg os på LinkedIn. Gå ikke glip af de nyeste input inden for ledelse, ledereudvikling og kommunikation.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Det siger vores kunder...

Anders LarsenSlut med rygning efter 27 år
Læs mere
"Jeg har kun rosende ord om forløbet. Linda som hypnotiseret mig, var imødekommende, professionel, ærlig og førte en vellykket proces med spørgeskema, behandling samt opfølgning. Takket være Linda's forløb, er jeg røgfri på 8. måned, og sidder tilbage med en god positiv oplevelse. Jeg kan varmt anbefale Larsen & Ravn til alle, der er indstillet på et rygestop."
KristinaFarvel til flyveskrækken
Læs mere
"Jeg nåede at være i hypnose to gange. Det var virkelig to meget vilde oplevelser på den bedst tænkelige måde. I samarbejdet, fik jeg ryddet op. Under fuldstændig afslapning, er bevidstheden og underbevidstheden på arbejde i en eller anden form for teamsamarbejde. Vi frygter noget af en grund og der er helt okay at få hjælp til at frygten ikke vokser og bliver begrænsende."
Søren SørensenEmpatisk venlig forstående
Læs mere
"Jeg har i nogen tid haft besøg af Linda efter nogle traumatiske oplevelser som efterfølgende har givet mig angst og depression har svært ved og gå ud så jeg er utrolig glad for at hun kommer hjem til mig og det koster ikke ekstra jeg for hypnose og samtale terapi og det gør mig godt. Linda er meget empatisk og lyttende og det hjælper mig. Jeg glæder mig til næste gang."
AnneEn meget svær periode i mit liv
Læs mere
"Jeg følte mig velkommen fra jeg trådte indover deres dørtrin og følte Ulf havde hånden under mig. Ulf er meget rolig, udsender straks empati og forståelse for ens situation. Ulf gav mig rigtige gode redskaber til at håndtere min situation. Ulf tegner og skriver ned under sessionen, hvilke har gjort jeg kan bladre i vores samtale hjemme, når tankemylder vil tage over."
Heidi StielundDen bedste hjælp til selvhjælp
Læs mere
"Da jeg mødte Ulf første gang, var jeg tydeligt presset og havde mange ting at forholde mig til, såvel fagligt som privat, men efter få gange i samtale med Ulf, kunne jeg tydelig mærke, at der skete en ændring. Mit overskud blev anderledes, jeg lyttede istedet for at tale, og jeg var istand til at se mig selv og mine handlinger gennem andres optik."

Vi anerkender, at hver persons rejse til “et bedre liv” er unik. Derfor er vi her for at lytte, forstå og skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine tanker, følelser og drømme.

Sammen arbejder vi på at skabe balance, velvære og personlig udvikling. Vores kunders oplevelser er hjertet af vores praksis.

Har du et spørgsmål til os?

Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål som du ikke har fået besvaret? Så er du meget velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.

Du kan også tage et kig i vores artikler

Tag springet. Vi hjælper dig med din personlige udvikling og omsorg gennem hypnose, terapi og coaching.

Start med en afklaring

Vi vil gerne tilbyde dig en gratis og uforpligtende afklaring med dig, for at finde det helt rette forløb til dig. Vores samtale kan enten foregå telefonisk eller ved et møde online.

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04, eller sende os en email til: info@larsenogravn.dk