META-modellen fra NLP

META modellen

META modellen: Din superkraft til klarsyn og kommunikation

 

Forestil dig at have en superkraft, der kan afsløre skjulte sandheder, opløse konflikter og forbedre dine kommunikationsevner. Den findes – og den hedder META modellen! 

Hvis du aldrig har hørt om den før, så spænd sikkerhedsbæltet, for vi tager dig med på en tur gennem sprogets forunderlige verden med META-modellen som vores guide.

Klik og læs om vores specialer inden for avanceret klinisk hypnose:

Se vores 4 nyeste artikler

Picture of Ulf Larsen
Ulf Larsen
Specialist i tanker, sind og mentalitet.
juni 8, 2024

Indholdsfortegnelse- META-modellen

Hvad er META modellen?

META modellen blev udviklet af Richard Bandler og John Grinder, de samme hjerner bag NLP (Neuro-Linguistic Programming). Det er en samling af spørgsmål og sprogmønstre designet til at grave dybere ned i, hvad folk virkelig mener, og hjælpe dem med at tænke klarere. META-modellen er som at have en samtalens detektiv, der kan afsløre skjulte betydninger og løse sproglige mysterier.

Hvis du er nysgerrig kan du besøge vores artikel “Hvad er NLP”

FAKTABOX: Grundlaget for META modellen.

META modellen er udviklet ud fra en teori om at alle menneskers hjerner foretager en struktureret “filtrering”. Altså helt automatisk og ubevidst, – om vi vil det eller ej!

 1. Hjernen Generaliserer
 2. Hjernen Udelader
 3. Hjernen Forvrænger

 

Denne filtrering er en naturlig funktion hos os alle, og er sandsynligvis dannet for at hjælpe os i vores tankeprocesser. Problemet er bare at dette filter ofte medfører opfattelses-situationer der bliver fastlåste, problem orienterede og ressource forladte.

META modellen fungerer ved at udfordre, gennemskue og fjerne de generaliseringer, udeladelser og forvrængninger filteret har fået skabt, og derved bliver vi i stand til at finde løsninger og se nye muligheder. 

BONUS: Filteret kaldes for GUF 🙂

Hvordan fungerer META modellen?

Forestil dig en samtale som en skov. Nogle gange farer vi vild blandt træerne (ordene) og mister retningen. META modellen fungerer som et kort og kompas, der hjælper os med at finde vejen tilbage til klarhed og mening. Her er de grundlæggende redskaber:

 1. Specificering:

– Folk taler ofte i generelle termer. META-modellen hjælper med at specificere disse udsagn for at forstå, hvad der virkelig menes. For eksempel: “Alle på arbejdet er imod mig.” META-spørgsmål: “Hvem specifikt er imod dig?”

 1. Genindramning:

– Vi har alle vores personlige filtre og fortolkninger. META-modellen hjælper med at udfordre og genfortolke disse. For eksempel: “Jeg kan aldrig gøre noget rigtigt.” META-spørgsmål: “Aldrig nogensinde? Kan du huske en gang, hvor du faktisk gjorde noget rigtigt?”

 1. Afsløring af Skjulte Forudsætninger:

– Mange udsagn indeholder skjulte forudsætninger, der kan være begrænsende. META-modellen afslører dem. For eksempel: “Hvis jeg spørger, virker jeg dum.” META-spørgsmål: “Hvordan ved du, at du vil virke dum, hvis du spørger?”

META modellens superkræfter

Det kan lyde overdrevet, men det er ikke helt ved siden af at META modellen er lidt af en supermandsdragt i forhold til kommunikation, konflikthåndtering, coaching og meget andet. ALTSÅ NÅR DU HAR LÆRT AT MESTRE DEN :-) . Som men alt andet er det ikke nok at kende til teorien.
Det kan lyde overdrevet, men det er ikke helt ved siden af at META modellen er lidt af en supermandsdragt i forhold til kommunikation, konflikthåndtering, coaching og meget andet. ALTSÅ NÅR DU HAR LÆRT AT MESTRE DEN 🙂 . Som men alt andet er det ikke nok at kende til teorien.
 1. Forbedret kommunikation:

– Ved at bruge META-modellen kan du kommunikere klarere og mere præcist. Du bliver bedre til at forstå, hvad folk virkelig mener, og undgår misforståelser.

 1. Konfliktløsning:

– Mange konflikter opstår på grund af uklarheder og misforståelser. META-modellen hjælper med at fjerne disse og skaber grobund for forståelse og samarbejde.

 1. Personlig Vækst:

– Ved at bruge META modellen på dig selv kan du afsløre dine egne begrænsende overbevisninger og tankemønstre. Det er som at have en indre detektiv, der hjælper dig med at blive en bedre version af dig selv.

Eksempler på META modellen in aktion

For at komme til at MESTRE META modellen, må du øve dig i at praktisere den. Derfor har vi lagt en masse METAmodel øvelser med i artiklen. God fornøjelse :-)
For at komme til at mestre META modellen, må du øve dig i at praktisere den. Derfor har vi lagt en masse METAmodel øvelser med i artiklen. God fornøjelse 🙂

Lad os se på nogle sjove og praktiske eksempler på, hvordan META-modellen kan bruges i hverdagen:

 

 1. På Kontoret:

   – Kollega: “Vi får aldrig noget gjort her!”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt føler du, vi ikke får gjort?”

 

 1. Med Venner:

   – Ven: “Jeg er altid den sidste, der får besked.”

   – META-spørgsmål: “Altid? Kan du huske en situation, hvor du ikke var den sidste?”

 

 1. I Personlige Refleksioner:

   – Dig selv: “Jeg kan ikke klare denne præsentation.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt tror du, du ikke kan klare? Hvilke ressourcer har du, der kan hjælpe dig?”

Her er en liste over 50 forskellige META-model øvelser, du kan træne din META-model med, opdelt i forskellige kategori:

Specificeringsøvelser:

 1. Detaljeret observation: Beskriv en situation eller begivenhed så detaljeret som muligt.

   

 2. Konkretisering af udsagn: Bed personen om at præcisere generelle udsagn.

   

 3. At finde undtagelser: Identificer situationer, hvor problemet ikke forekommer.

   

 4. Gør vage ord konkrete: Bed personen om at definere vage termer eller udtryk.

   

 5. Tilføj detaljer: Udfordre personen til at tilføje flere detaljer til deres historie eller beskrivelse.

Gen-indramningsøvelser (Reframing):

 1. Omvendt tankegang: Udfordre personen til at se situationen fra et modsat perspektiv.

   

 2. Positiv genfortolkning: Skift fokus fra negativitet til positivitet i en given situation.

   

 3. Opdagelse af alternativer: Identificer alternative måder at fortolke en begivenhed på.

   

 4. Skift af metaforer: Skift en negativ metafor til en mere positiv en.

   

 5. Åbning for muligheder: Udfordre begrænsende overbevisninger ved at åbne op for flere muligheder.

   

Afsløring af skjulte forudsætninger:

 1. Spørg om underforståede antagelser: Udfordre antagelser, der ligger bag personens udsagn.

   

 2. Sprogbrugsanalyse: Analyser det sprog, personen bruger, og identificer skjulte forudsætninger.

   

 3. Spørg om konsekvenser: Udforsk de antagelser, der ligger til grund for en given handling eller udsagn.

   

 4. At finde begrænsende overbevisninger: Identificer overbevisninger, der begrænser personens handlemuligheder.

   

 5. At skabe refleksion: Udfordre personen til at reflektere over de antagelser, de har om en given situation.

   

Meta-Model integration:

 1. Role play: Øv META-modellens teknikker gennem rollespilssituationer.

   

 2. Case studies: Analyser virkelige tilfælde og anvend META-modellens principper på dem.

   

 3. Gruppe diskussioner: Diskuter META-modellens anvendelse i forskellige sammenhænge med en gruppe.

   

 4. Journaling: Bed personen om at skrive ned og reflektere over, hvordan de kan anvende META-modellen i deres daglige liv.

   

 5. Coaching Sessions: Brug META-modellen som en del af coaching-sessioner for at hjælpe personen med at opnå deres mål.

   

Udfordrende øvelser:

 1. Stil uventede spørgsmål: Udfordre personens tankegang ved at stille uventede spørgsmål.

   

 2. Tvivl skabelse: Udfordre personens overbevisninger og skab tvivl om deres gyldighed.

   

 3. At skabe paradigmeskift: Skift personens tankegang ved at udfordre deres eksisterende paradigmer.

   

 4. At udfordre sort/hvid tænkning: Identificer og udfordre ekstremistiske eller sort/hvid-tankegang.

   

 5. Fremhævning af modsigelser: Identificer modsigelser i personens udsagn og udforsk dem.

   

Kreativitet og visualisering:

 1. Visualiser positiv fremtid: Bed personen om at visualisere en positiv fremtidig situation.

   

 2. Metaforisk exploration: Udforsk en situation metaforisk for at skabe nye perspektiver.

   

 3. Kreativ brainstorming: Brug META-modellen til at generere kreative ideer og løsninger.

   

 4. Billeddannelse: Bed personen om at skabe et mentalt billede af deres ønskede resultat.

   

 5. Visualiser løsninger: Få personen til at visualisere, hvordan de vil tackle problemet med succes.

   

Refleksionsøvelser:

 1. Journaling: Bed personen om at skrive ned deres tanker og følelser om en given situation.

   

 2. Selvrefleksion: Spørgsmål: Stil personen spørgsmål, der fremmer selv-refleksion og bevidsthed.

   

 3. Meditation: Brug meditation til at skabe mentalt rum til at reflektere over og udforske tanker og følelser. Tag din META-model med ind i din meditation.

   

 4. Mindfulness practice: Øv mindfulness. Brug META-modellen for at blive mere opmærksom på dine tanker og følelser.

   

 5. Peer feedback: Få feedback fra en kollega eller ven for at få nye perspektiver på dine tanker og handlinger, – anvend META-modellen

   

Empowerment øvelser:

 1. Affirmationer: Brug positive affirmationer til at styrke troen på egne evner.

   

 2. Self-empowerment statement: Udvikl en personlig empowerment statement for at styrke selvtilliden.

   

 3. Visualisering af succes: Visualiser dig selv opnå dine mål og succes.

   

 4. Fremhævning af Styrker: Identificer og fremhæv personens styrker og ressourcer.

   

 5. Selvoptagethed: Udforsk personens tanker, mål og ønsker for sig selv, og skab en handlingsplan for at nå dem.

   

Direkte og skjult reframing:

 1. Positive reframing: Skift fokus fra negativitet til positivitet ved at omformulere situationen.

   

 2. Perspektivskift: Skift perspektiv for at se situationen fra et nyt synspunkt.

   

 3. Accept af virkeligheden: Hjælp personen med at acceptere virkeligheden, som den er, og finde løsninger inden for den.

   

 4. Fremhævning af læring: Identificer læring fra en tilsyneladende negativ situation.

   

 5. Skab et nyt narrativ: Hjælp personen med at skabe en ny historie om sig selv og deres situation.

Her er en liste med 50 forskellige META-model øvelser opdelt i kategorier:

 

1. På Arbejdspladsen:

 1. Kollega: “Vi får aldrig noget gjort her!”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt føler du, vi ikke får gjort?”

 

 1. Chef: “Du skal være mere ansvarlig.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt mener du med at være ‘mere ansvarlig’?”

 

 1. Medarbejder: “Jeg kan ikke lide at arbejde med dig.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt er det, du ikke kan lide ved at arbejde med mig?”

 

 1. Underordnet: “Jeg kan ikke klare denne opgave.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt tror du, der vil være svært ved denne opgave?”

 

 1. Team: “Vi er altid uenige.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt er du uenig om?”

 

 2. I Personlige Relationer:

 1. Partner: “Du lytter aldrig til mig.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt vil du have mig til at lytte til?”

 

 1. Ven: “Jeg føler, du ignorerer mig.”

   – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du, at jeg ignorerer dig?”

 

 1. Forælder: “Du er altid for sent hjemme.”

   – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt er jeg for sent hjemme?”

 

 1. Teenager: “Du forstår mig ikke.”

   – META-spørgsmål: “Hvad specifikt vil du have mig til at forstå?”

 

 1. Familie: “Vi har altid problemer med at kommunikere.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt har du bemærket, at vi har problemer med at kommunikere?”

 

3. Personlig Udvikling:

 1. Selv: “Jeg er altid så usikker.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du dig usikker?”

 

 1. Selv: “Jeg er ikke god nok.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du, at du ikke er god nok?”

 

 1. Selv: “Jeg kan aldrig få det til at fungere.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt har forhindret dig i at få det til at fungere?”

 

 1. Selv: “Jeg føler mig stresset hele tiden.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du dig mest stresset?”

 

 1. Selv: “Jeg har ingen selvtillid.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt har du bemærket mangel på selvtillid?”

 

4. Karriereudvikling:

 1. Karriere: “Jeg kan ikke finde et job.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt har gjort det svært for dig at finde et job?”

 

 1. Karriere: “Jeg er ikke kvalificeret til denne stilling.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt mangler du for at føle dig kvalificeret?”

 

 1. Karriere: “Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre med mit liv.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt forhindrer dig i at identificere dine mål?”

 

 1. Karriere: “Jeg kan ikke forhandle løn.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt bekymrer dig ved at forhandle løn?”

 

 1. Karriere: “Jeg bliver aldrig forfremmet.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt tror du, der har forhindret dig i at blive forfremmet?”

 

5. Sundhed og Velvære:

 1. Sundhed: “Jeg kan ikke tabe mig.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt har gjort det svært for dig at tabe dig?”

 

 1. Sundhed: “Jeg kan ikke stoppe med at spise usundt.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt får dig til at føle trang til at spise usundt?”

 

 1. Sundhed: “Jeg er altid træt.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt tror du, der forårsager din træthed?”

 

 1. Velvære: “Jeg kan ikke finde tid til at slappe af.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt holder dig fra at finde tid til at slappe af?”

 

 1. Velvære: “Jeg føler mig altid stresset.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du dig mest stresset?”

 

6. Uddannelse og Læring:

 1. Studerende: “Jeg kan ikke forstå dette emne.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt forstår du ikke ved dette emne?”

 

 1. Studerende: “Jeg kan ikke koncentrere mig.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt forhindrer dig i at koncentrere dig?”

 

 1. Studerende: “Jeg har ingen motivation til at studere.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt mangler du for at føle dig motiveret?”

 

 1. Forælder: “Mit barn kan ikke lide skolen.”

    – META-spørgsmål: “Hvad specifikt har gjort det svært for dit barn at lide skolen?”

 

 1. Forælder: “Mit barn er altid distraheret.”

    – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt er dit barn mest distraheret?”

 

7. Overgangsperioder og Livsudfordringer:

 

 1. I Parforholdet:

   – Partner: “Vi er altid uenige om alt!”

   – META-spørgsmål: “Hvilke specifikke emner er vi uenige om?”

 

 1. På Arbejdet:

   – Kollega: “Jeg er altid stresset på jobbet!”

   – META-spørgsmål: “Hvornår specifikt føler du dig mest stresset?”

 

 1. I Selvudvikling:

   – Person: “Jeg kan aldrig nå mine mål!”

   – META-spørgsmål: “Hvilke specifikke forhindringer oplever du på vejen mod dine mål?”

 

 1. Med Forældreskab:

   – Forælder: “Mine børn lytter aldrig til mig!”

   – META-spørgsmål: “Hvilke specifikke situationer opstår, når dine børn ikke lytter?”

 

 1. I Karriereskiftet:

   – Individ: “Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg vil gøre med mit liv!”

   – META-spørgsmål: “Hvilke specifikke interesser og talenter har du, som du gerne vil udforske?”

 

Disse META-model øvelser kan hjælpe med at bringe klarhed og forståelse i forskellige livsområder og håndtere overgangsperioder og livsudfordringer på en mere effektiv måde.

Afsluttende tanker

META-modellen er mere end bare en samling spørgsmål – det er en superkraft til at navigere i sprogets jungle og finde mening, klarhed og forståelse. Uanset om du vil forbedre din kommunikation, løse konflikter eller arbejde med personlig vækst, er META-modellen et uvurderligt redskab.

Så næste gang du står over for en udfordring i en samtale, husk at tage din META-model-kappe på og bruge dine sproglige superkræfter. Klar, parat, META! Men husk nu, – Øvelse gør mester, og er sjovest når man tager en lille bid af gangen.

Her er en liste over henvisningslinks med præcise weblinks til fakta og information om META-modellen:

 

 1. NLP University – Meta Model

   – URL: [http://www.nlpu.com/NewDesign/NLPU_Metamodel.html](http://www.nlpu.com/NewDesign/NLPU_Metamodel.html)

   – Beskrivelse: En detaljeret gennemgang af META-modellen og dens anvendelse inden for NLP.

 

 1. Simply Psychology – The Meta Model

   – URL: [https://www.simplypsychology.org/meta-model.html](https://www.simplypsychology.org/meta-model.html)

   – Beskrivelse: En letforståelig artikel om META-modellen, dens oprindelse og hvordan den bruges i kommunikation.

 

 1. The NLP Coach – The Meta Model Explained

   – URL: [https://www.thenlpcoach.com/nlp-meta-model-explained/](https://www.thenlpcoach.com/nlp-meta-model-explained/)

   – Beskrivelse: En dybdegående forklaring af META-modellen og hvordan den kan anvendes i coaching og terapi.

 

 1. Skills You Need – The NLP Meta Model

   – URL: [https://www.skillsyouneed.com/learn/nlp-meta-model.html](https://www.skillsyouneed.com/learn/nlp-meta-model.html)

   – Beskrivelse: En praktisk guide til META-modellen og dens sproglige mønstre.

 

 1. The Coaching Room – The Meta Model of NLP

   – URL: [https://thecoachingroom.com.au/the-meta-model-of-nlp](https://thecoachingroom.com.au/the-meta-model-of-nlp)

Disse kilder vil give dig en grundig forståelse af META-modellen, dens baggrund og hvordan den kan anvendes i forskellige sammenhænge.Vil du med på udviklingsrejsen?

Klik, og følg os på Facebook. Gå ikke glip af de nyeste metoder og teknikker inden for selvhjælp, og personlig udvikling.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Klik, og følg os på LinkedIn. Gå ikke glip af de nyeste input inden for ledelse, ledereudvikling og kommunikation.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Det siger vores kunder...

Anders LarsenSlut med rygning efter 27 år
Læs mere
"Jeg har kun rosende ord om forløbet. Linda som hypnotiseret mig, var imødekommende, professionel, ærlig og førte en vellykket proces med spørgeskema, behandling samt opfølgning. Takket være Linda's forløb, er jeg røgfri på 8. måned, og sidder tilbage med en god positiv oplevelse. Jeg kan varmt anbefale Larsen & Ravn til alle, der er indstillet på et rygestop."
KristinaFarvel til flyveskrækken
Læs mere
"Jeg nåede at være i hypnose to gange. Det var virkelig to meget vilde oplevelser på den bedst tænkelige måde. I samarbejdet, fik jeg ryddet op. Under fuldstændig afslapning, er bevidstheden og underbevidstheden på arbejde i en eller anden form for teamsamarbejde. Vi frygter noget af en grund og der er helt okay at få hjælp til at frygten ikke vokser og bliver begrænsende."
Søren SørensenEmpatisk venlig forstående
Læs mere
"Jeg har i nogen tid haft besøg af Linda efter nogle traumatiske oplevelser som efterfølgende har givet mig angst og depression har svært ved og gå ud så jeg er utrolig glad for at hun kommer hjem til mig og det koster ikke ekstra jeg for hypnose og samtale terapi og det gør mig godt. Linda er meget empatisk og lyttende og det hjælper mig. Jeg glæder mig til næste gang."
AnneEn meget svær periode i mit liv
Læs mere
"Jeg følte mig velkommen fra jeg trådte indover deres dørtrin og følte Ulf havde hånden under mig. Ulf er meget rolig, udsender straks empati og forståelse for ens situation. Ulf gav mig rigtige gode redskaber til at håndtere min situation. Ulf tegner og skriver ned under sessionen, hvilke har gjort jeg kan bladre i vores samtale hjemme, når tankemylder vil tage over."
Heidi StielundDen bedste hjælp til selvhjælp
Læs mere
"Da jeg mødte Ulf første gang, var jeg tydeligt presset og havde mange ting at forholde mig til, såvel fagligt som privat, men efter få gange i samtale med Ulf, kunne jeg tydelig mærke, at der skete en ændring. Mit overskud blev anderledes, jeg lyttede istedet for at tale, og jeg var istand til at se mig selv og mine handlinger gennem andres optik."

Vi anerkender, at hver persons rejse til “et bedre liv” er unik. Derfor er vi her for at lytte, forstå og skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine tanker, følelser og drømme.

Sammen arbejder vi på at skabe balance, velvære og personlig udvikling. Vores kunders oplevelser er hjertet af vores praksis.

Har du et spørgsmål til os?

Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål som du ikke har fået besvaret? Så er du meget velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.

Du kan også tage et kig i vores artikler

Tag springet. Vi hjælper dig med din personlige udvikling og omsorg gennem hypnose, terapi og coaching.

Start med en afklaring

Vi vil gerne tilbyde dig en gratis og uforpligtende afklaring med dig, for at finde det helt rette forløb til dig. Vores samtale kan enten foregå telefonisk eller ved et møde online.

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04, eller sende os en email til: info@larsenogravn.dk