Indebrændt, indadvendt, indelukket - kender du forskel?

I denne artikel kan du læse om hvad det vil sige at være henholdsvis: Indebrændt, indelukket og indadvendt. Du får indsigt og viden om begreberne indebrændthed, indelukkethed og indadvendthed, og med den rette forståelse kan du bedre komme til at håndtere din situation.

At være indebrændt, indelukket eller indadvendt, er tilstande at befinde sig i. Særligt hvis man ikke forstår det! Både for en selv, men også de mennesker der står ved siden af. Lad os starte med at forklare forskellen på at være indebrændt eller indelukket, eller indadvendt:

indebrændt, indelukket, indadvendt - Hvad er forskellen?
Det kan føre mange problematikker med sig at udvikle indebrændthed eller indelukkethed. Og det behøver ikke at hænge sammen med at være indadvendt.

Indebrændt, Indelukket, Indadvendt. Vi starter med at skille det ad

Indebrændthed er en alvorlig tilstand at befinde sig i, og det er super vigtigt at få det løst. Indelukkethed er også en problematisk tilstand, som bør løses, mens indadvendthed har en helt anderledes forklaring.

At være indebrændt – definition

Når du er indebrændt, betyder det at du er vred, frustreret eller irriteret, men du har (endnu) ikke fundet en brugbar måde at afreagere dine følelser. Det medfører at din vrede, frustration, eller irritation raser i dit indre. Det vil ikke stoppe, og gå over.

At være indelukket – definition

Når du er indelukket, betyder det at du ikke deler ud af dine tanker, holdninger og følelser. Mennesker kan opleve indelukkethed på flere forskellige måder, og i forskelligt omfang. Fælles er det at der er flere eller færre emner du ikke viser, eller siger højt for omverdenen.

At være indadvendt – definition

At være indadvendt betyder at du, først og fremmest orienterer dig mod dine egne indre processer, når du er i selskab med andre: Du er tilstede i dine egne tanker, holdninger, og følelser. Indadvendthed kaldes også for at være introvert. At være introvert/indadvendt kan betragtes som det modsatte af at være udadvendt, eller ekstrovert.

Det er ikke forkert at være indadvendt. Slet ikke. Det er bare en naturlig del af at være et normalt menneske. Men hvis du ønsker dig at være udadvendt, istedet for indadvendt, kan det selvfølgelig være et problem for dig.

Forslag til løsninger

Hvis du selv er indebrændt eller indelukket, eller kender nogle der er det, må du starte med at være realistisk. Det er bestemt ikke sikkert at løsningen svarer til et knips med fingeren. I mange situationer kræver en løsning, at der startes en proces op, så de bagvedliggende issues der skaber problemet kan bearbejdes og håndteres.

Løsning på indebrændthed

Vrede og frustration kan benævnes som grundlæggende følelser. Både vrede og frustration har en berettigelse, og et formål. Vrede kan oversættes til at dine grænser bliver overtrådt, og du må sige fra. Frustrations følelsen betyder noget i retning af at: det du gør virker ikke. Du skal gøre noget andet.

Du gør ikke hvad din underbevidsthed beder dig om

Når du gradvis bliver mere og mere indebrændt, skyldes det at du ikke er lykkedes med at opnå det din underbevidsthed har bedt dig om: Du har ikke sagt fra, eller du har ikke ændret på din handling. Det har du brug for at gøre for at komme ud af din indebrændthed.

Forventninger og det at være indebrændt

I mange tilfælde er det vores egne forventninger til andre, der ligger til grund for indebrændtheden. I sådanne situationer er der brug for at du justerer på dine forventninger. Når dine forventninger er tilpasset den måde ting foregår på, mærker du ikke vrede eller frustration, og så så vil du stoppe med at være indebrændt.

Løsning på indelukkethed

Hvis indelukkethed har fulgt dig gennem hele, eller det meste af livet, må du starte med at forholde dig til om det er fint med dig selv, eller ej. Hvis du ikke er tilfreds, eller din indelukkethed begrænser dit liv, vil jeg råde dig til at gøre noget ved det. I sådanne situationer er mit bedste råd at søge professionel hjælp. Det kan hos en psykolog, terapeut, eller hypnotisør.

Når du pludseligt bliver indelukket

Hvis du derimod oplever på dig selv eller andre at der pludselig er dukket en periode med indelukkethed op, er det ikke sikkert du behøver at gøre noget. Tværtimod vil det være godt at acceptere tilstanden. Det er nemlig helt naturligt at blive indelukket, hvis der opstår større, uvante situationer som du (endnu) ikke er fuldt afklaret med, og som betyder noget for dig. Man kan sige at sindet hjælper med den tænkepause der er brug for, for at du kan blive afklaret.

Husk – Der er altid en løsning.

Kh/Ulf 🙂

Linda (Ravn) Larsen

Linda (Ravn) Larsen

Hypnotisør, terapeut og coach
Partner i Larsen og Ravn.dk

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Erhvervscoach og Mentaltræner
Partner i Larsen og Ravn.dk

Læs om Larsen og Ravn på TRUSTPILOT

Din tryghed