Depression symptomer

Det er vigtigt at fastslå, at det kan være stort set umuligt selv at vurdere sværhedsgraden og alvoren i disse  depression symptomer.

Ofte kræver det en udenforstående person med erfaring i at vurdere, hvad der er normalt, og hvad der er unormalt.

Det kan heller ikke tilrådes at foretage en vurdering af en pårørende eller anden nær person. Man påtager sig et forfærdeligt stort ansvar – for tænk, hvis man vurderer forkert.

Læs også vores artikel om depression/pårørende, og søg i øvrigt rundt på nettet! Brug Google Der er masser af god, brugbar viden, og rådgivning at hente, blandt andet her hos netdoktoren, men først og fremmest er det vigtigt at tale med sin praktiserende læge.

Depression Symptomer – vigtigt!

For at depression kan diagnostiseres, må flere af nedenstående depression symptomer være til stede samtidigt i minimum 14 dage:

Mindst 2 af følgende grundsymptomer:

√ Vedvarende nedtrykthed

√ Oplevelse af tristhed og modløshed

√ Udeblivende interesse/glæde ved sædvanlige
   aktiviteter/fornøjelser

√ Manglende energi og/eller øget træthed

 Mindst 2 af følgende følge symptomer:

√ Selvbebrejdelser og skyldfølelse

√ Indre rastløshed og uro 

√ Nedsat selvtillid/selvværdsfølelse

√ Langsommere funktionsniveau end normalt

√ Følelse af håbløshed og hjælpeløshed

√ Koncentrationsbesvær

√ Problemer med at huske

√ Tanker om død eller selvmord

√ Dårlig søvn og søvnløshed eller træthed

√ Nedsat/øget appetit

√ Variation i vægten

√ Nedsat sexlyst

Tankemylder eller langsom tankegang

√ Tidlig morgenopvågning

√ Forværring om morgenen eller om aftenen

√ Ubeslutsomhed eller forvirring

√ Angst fornemmelser

√ Angst med øget svedtendens, rysten, hjertebanken

√ Vrede og irritation uden bevidst årsag

√ Smerter forskellige steder i kroppen

Depression symptomer – Følelsen af depression

Den der er deprimeret, er måske nok ked af det, men det er en anderledes oplevelse end det er for eksempel med sorg.

Det vil mennesker, der har oplevet begge dele, ofte kunne berette om. Den deprimerede oplever ofte at alting eller næsten alting er gråt i gråt. Forhold, der tidligere bragte glæde, og tilfredshed er nu ligegyldige.

Netop denne oplevelse af lammelse af følelserne er ofte meget pinefuld. Man kan ikke frembringe nogle som helst følelser for sine nærmeste, og af den årsag kan man ofte føle sig som et dårligt eller falskt/uægte menneske. Dette vil ofte igen forværre, eller holde depressionen ved lige.

Depression symptomer – Energiløshed

Man kan have svært ved at tage sig sammen til noget som helst, føler sig meget træt og uden energi, så man kan have vanskeligt ved at passe sit job eller sin familie.

Det er ikke ugidelighed eller dovenskab, men skyldes tværtimod sygdommen. Det er meget vigtigt, at pårørende er klar over dette, så de ikke presser den syge ud i situationer, som den depressive ikke kan klare. du kan sammenligne det med en person der har brækket et ben!

Den person forventes ikke at kunne løbe 100 meter hækkeløb!

Depression symptomer – Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser opleves næsten altid i forbindelse med depressioner. Ofte er man meget længe (timevis) om at falde i søvn.

Man vågner tit mange gange i løbet af natten. I nogle tilfælde vågner man tidligt om morgenen uden at kunne sove videre. Det betyder at depressionen forstærkes, fordi den energi man skulle have brugt til at kæmpe imod, bliver tappet.

Ofte er tilstanden værst om morgenen. Den kan så nogen gange lette lidt hen på dagen, men opleves tiltagende hen ad aften.

Depression symptomer – Koncentrationsbesvær

En depression rammer næsten alle hjernens funktioner – ikke følelserne. Mange deprimerede mennesker må konstatere at have problemer med koncentrationen og med at huske. Det kan virke umuligt at tage beslutninger om hvad som helst!

Selv de mest simple ting, og det kan være problematisk at planlægge, hvad der skal gøres for at få dagligdagen til at fungere.

Det kan være meget udtalt, og hvis man er ældre, kan det til forveksling minde om forkalkning.

Opdager man ikke den rette sammenhæng, kan det få meget alvorlige følger, fordi man derved kommer til at undlade at behandle depressionen og måske i stedet behandle den ældre som senil.

Depression symptomer – selvmords tanker

Selvmordstanker er ofte forekommende og skal altid tages alvorligt!

Ca. 10-15 procent af svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling. De kan føle sig deprimerede i så høj grad, og så værdiløse, at de ikke oplever, der er nogen anden udvej end at tage livet af sig selv. Mange deprimerede taler desværre ikke om eventuelle selvmordstanker, fordi det er tabubelagt.

Depression symptomer – appetitforstyrrelser

Den normale oplevelse er at appetitten næsten er væk, når man er deprimeret. Lysten til mad forsvinder, og maden mister fuldstændigt sin smag. Hvis nedsættelsen af appetitten er voldsom, kan det medføre et større vægttab.

Hvis man også stopper med at indtage væske, er det virkeligt kritisk, da der kan opstå en livsfarlig situation i løbet af få døgn.

I mere sjældne tilfælde ses det modsatte: kraftigt forøget appetit, særligt efter kulhydratrige madvarer. Dette er en ofte set reaktion i forhold til vinterdepression.

Depression symptomer – selvbebrejdelser

Virkelig mange deprimerede kender til selvbebrejdelser. Bebrejdelserne kan både være lette eller meget kraftige.

Det er normalt, at man bebrejder sig selv, det faktum at man ikke tager sig selv sammen. Det betyder at man derved vender en del af selve depressionens symptomer ind mod sig selv.

Det kan også forekomme, at man finder forhold i sin fortid, som man begynder at bebrejder sig selv. Det kan være alt fra små uskyldige forseelser til større sammenhænge og hændelser.

Det kan være forhold, som man faktisk har gennemlevet, og bearbejdet, som igen bliver taget op og medfører stor smerte og pine. Alt i alt kan dette gøre, at man føler sig uægte, falsk og som et dårligt menneske.

Meget tit er der et klart gentaget mønster over disse selvbebrejdelser, og de kan være uhyre besværlige at høre på for de nærmeste pårørende. Man bør forsøge ikke at give den depressive ret i sine selvbebrejdelser, osse selvom det kan forekomme umuligt at argumentere imod dem.

Depression symptomer – Angst og uro

Der er nogle depressive der oplever angstanfald depressionen. Dette kan gøre det sværere for lægen, fordi man har sit fokus på angsten og glemmer symptomerne for den bagvedliggende depression.

Angsten er en kæmpe belastning oven i alle de andre symptomer der følger med depression.

Andre depressive oplever ikke ligefrem angstanfald, men mere en følelse af indre indre uro og rastløshed, som også er overordentligt ubehagelig.

Den depressive kan ikke finde ro nogen steder og går ofte restløs frem og tilbage. depressive i denne kategori er ofte særligt i fare for at begå selvmord, fordi de er så forpinte af indre smerte og har masser af energi til at udføre selvmordet.

Depressions symptomer – tvangstanker

Som en del af depressionen kan der opstå tvangstanker.

Tvangstanker er tanker, som den depressive selv oplever er forkerte, men ikke kan frigøre sig fra. Der kan være tanker der kredser om at skade andre, som man holder af eller overdreven angst for hvad som helst. Der kan også være skræmmende indre billeder, man ser for sit indre blik.

Disse tanker er meget voldsomme og skræmmende at have, for man er ofte bange for, at man er ved at blive skør, eller ved at miste selvkontrollen. Tvangstanker og -handlinger er ofte forekommende hos deprimerede.

Når man lider af en depression,taler man dog sjældent selv om dem, idet man tit skammer sig voldsomt over at have dem.

Depression symptomer – Seksualdrift

Sex lysten vil også normalvis være kraftigt reduceret, mens man er depressiv.

Man kan opleve, at man slet ikke får nogen tilfredstillelse, eller god oplevelse ud af det mere. Visse former for behandling kan ligeledes påvirke seksual funktionen, det gælder særligt de typer af antidepressiv medicin, som påvirker hjernens serotoninstofskifte.

Ens parforhold kan derfor blive voldsomt påvirket. 

Depression symptomer – Det er vigtig at  komme videre

Du kan læse meget mere om depression for pårørende, eller om behandling af depression. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller blot ønsker en samtale om depressionsproblemer.

Depression symptomer

Læs om Lindas hypnose på TRUSTPILOT

Din tryghed

Aktuelle tilbud:

     Ses vi?

Hjem til dig?
Vi dækker en stor del af sjælland

Uden ekstraomkostninger

Senest nye indlæg:

Vil du have mere?

Vi tilbyder forsamtale, telefonsnak, og svarer meget gerne på dine spørgsmål på mail og SMS
mere info