Hvorfor får man lavt selvværd
Lavt selvværd stjæler den gode oplevelse af livet. Læs her, og få indsigt, viden, og løsninger til at øge dit selvværd.

Hvorfor får man lavt selvværd

Hvorfor får man lavt selvværd? Læs alt hvad der er værd at vide om selvværd. Og om hvorfor man i første omgang udvikler lavt selvværd.

Lav selvværdsfølelse er desværre et udbredt problem i vores samfund, og det kunne tyde på at det faktisk bliver værre med tiden.

Problemet er at lavt selvværd gør det svært at nyde livet. I stedet bliver livet til et tålt ophold, hvor det handler om kampen for at slå til, og være god nok.

Vi må gøre noget nu! Måske kan denne artikel være dit første skridt mod et nyt og sundere selvværd. Giv dit lave selvværd baghjul, og fold dig ud.

Indholdsfortegnelse - lavt selvværd:

Picture of Ulf Larsen
Ulf Larsen
Specialist i tanker, sind og mentalitet.
januar 17, 2024

Hvad betyder lavt selvværd

Lavt selvværd betyder ganske enkelt at man værdisætter sig selv lavt. Selv + Værd = Hvad synes du selv du er værd? Det er den simple del af forklaringen. det næste bliver lidt mere kompliceret.

Dårligt selvværd handler om værdiansættelse

For at kunne værdi ansætte sig selv er man nødt til at have noget af værdi. Prøv at sammenligne det med penge. Du og jeg ved ret præcis hvad det er værd at eje 100 kroner, og alt efter hvor meget der står på vores bankkonto, kan vi gå rundt og føle os rige eller fattige.

Men hvad giver et menneske værdi? Hvordan kan man udvikle sit lave selvværd, hvis man ikke er klar over hvad valutaen for et menneske er?

Lavt selvværd er ofte en misforståelse

Nu ved du at lavt selvværd er følelsen af ikke at være nok værd. Heldigvis er der altid tale om en misforståelse.

Lidt ligesom hvis du finder en vare i en webshop på nettet, og tror at prisen er angivet i danske kroner, men så finder ud af at der var tale om Amerikanske dollar. Øv. Sådan er det også med værdier.

Der findes forskellige værdi typer der gode til forskellige formål. De skal helst ikke bruges de forkerte steder.

Hvad er årsagen til lavt selvværd

Tja, - Hvorfor får man lavt selvværd; der er flere mulige årsager, men det handler altid om ens egen opfattelse af sig selv. Og opfattelser er et spørgsmål om tanker, så på den måde handler dårligt selvværd altid om hvordan du tænker om dig selv.
Tja, - Hvorfor får man lavt selvværd; der er flere mulige årsager, men det handler altid om ens egen opfattelse af sig selv. Og opfattelser er et spørgsmål om tanker, så på den måde handler dårligt selvværd altid om hvordan du tænker om dig selv.

Når vi kigger på hvorfor man får lavt selvværd er det ikke helt enkelt. Der findes ikke kun en årsag til lavt selvværd. Desværre, det havde gjort det noget mere overskueligt.

Lavt selvværd er ikke noget vi bliver født med. Det er noget der opstår med tiden, helt fra den tidlige barndom. Man kan sige at selvværd, og derved både lavt og højt selvværd, bliver skabt af os selv, men udelukkende ud fra påvirkning fra andre mennesker.

Nogle eksempler på på situationer hvor vores selvværd bliver påvirket af andre mennesker kan være:

 

 • Skolegang – klassekammerater og lærer
 • Institutioner
 • Forældre og familie
 • Søskende
 • Uddannelse
 • Venner og bekendte

 

Selvværdsskabende påvirkning fra andre, har to modpoler: Kritik og anerkendelse.

Du har selvfølgelig regnet ud at lavt selvværd handler om kritik, men det er vigtigt at forstå at det ofte er en en særlig form for kritik der er med til at påvirke selvværdet.

Hvorfor får man lavt selvværd? Indirekte kritik går direkte i selvværdet

Indirekte kritik er en af svarene på hvorfor man får dårligt selvværd. Når noget er indirekte, er det ofte svært at reagerer i situationen, simpelt hen fordi det foregår mere ubevidst.
Indirekte kritik er en af svarene på hvorfor man får dårligt selvværd. Når noget er indirekte, er det ofte svært at reagerer i situationen, simpelt hen fordi det foregår mere ubevidst.

Et eksempel kan være en far der i hele sin søns opvækst bruger frasen: “Tænk dig dog om før du taler”.

Eller en mor der bliver ved at sige: ” Sådan ville din søster aldrig gøre”. Når vi gentagne gange bliver mødt med kritiske attituder, og kritisk feedback, er det med til at skabe et selvbillede, hvor det kommer til at føles rigtig, hvad for eksempel mor eller far går og siger.

Resultat: et Selvværd er født.

Symptomer og tegn på lavt selvværd

Der er nok mere tale om indikationer, end symptomer på lavt selvværd. Ikke desto mindre er der en række adfærds mæssige træk, du kan prøve at kigge efter.

Der er også indikationer, der ikke handler om adfærd. Det er følelser, fysiske fornemmelser og tankegang.

Adfærds symptomer og tegn på lavt selvværd

 • Selvhævdelse
 • Pral og overdrivelse
 • Selvhævdende løgne
 • Nedgørelse af andre
 • Bedrevidende
 • Tilbageholdenhed
 • Indadvendthed
 • Tavshed
 • Generthed

Indre symptomer og tegn på lavt selvværd:

 • Følelser og fornemmelser af usikkerhed
 • Nervøsitet
 • Fastlåsthed
 • Anspændthed
 • Dårlige, negative tanker om sig selv
 • Dårlige, negative tanke om andre
 • Varme reaktioner/kulde reaktioner
 • Tristhed
 • Træthed
 • Modløshed
 • Dårlig selvtillid
 • Manglende selvrespekt
 • Udbrændthed

Lavt selvværd kan manifestere sig forskelligt mellem kønnene, og dets udbredelse kan variere på grund af biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

 

Lavt selvværd, kvinder

Kvinder oplever ofte lavt selvværd på grund af samfundets høje krav til udseende og perfektion, hvilket kan føre til en negativ kropsopfattelse og øget følsomhed over for kritik. Samfundets forventninger til kvinder om at være omsorgsfulde og empatiske kan også føre til, at de føler sig utilstrækkelige, hvis de ikke lever op til disse standarder.

Kvinder kan have en tendens til at internalisere problemer, hvilket betyder, at de ofte bebrejder sig selv for udfordringer og fiaskoer, hvilket yderligere kan forstærke lavt selvværd.

 

Lavt selvværd, mænd

Mænd, derimod, kan opleve lavt selvværd på grund af samfundets pres om at være stærke, succesfulde og følelsesmæssigt tilbageholdende.

De kan have svært ved at søge hjælp eller tale om deres følelser på grund af frygt for at blive opfattet som svage eller sårbare.

Mænd kan også opleve lavt selvværd som følge af arbejdsløshed eller manglende karrieresucces, da deres selvværd ofte er tæt knyttet til deres præstationer og status i samfundet.

Desuden kan mænd have en tendens til at eksterne problemer, hvilket betyder, at de ofte skyder skylden på eksterne faktorer eller andre mennesker, hvilket kan skabe konflikter og yderligere nedsætte selvværdet.

 

Lavt selvværd, på tværs af kønnene

Både mænd og kvinder kan opleve lavt selvværd på grund af tidligere traumer, misbrug eller negative oplevelser i barndommen, men de kan udtrykke og håndtere disse følelser forskelligt.

Kvinder kan være mere tilbøjelige til at søge støtte fra venner og familie, mens mænd ofte forsøger at håndtere deres følelser alene, hvilket kan føre til isolation og forværring af lavt selvværd.

Kulturelle og sociale normer spiller også en stor rolle i, hvordan lavt selvværd udvikler sig og håndteres blandt kønnene, og det er vigtigt at forstå disse forskelle for at kunne tilbyde passende støtte og interventioner.

Hvad er forskellen på lavt selvværd og dårlig selvtillid

Det er ret udbredt at blande lav selvtillid sammen med dårligt selvværd. men det er virkelig 2 forskellige ting; begge har en løsning, men det er vigtigt at kunne skelne.
Det er ret udbredt at blande lav selvtillid sammen med dårligt selvværd. men det er virkelig 2 forskellige ting; begge har en løsning, men det er vigtigt at kunne skelne.

Det lave selvværd handler om din egen oplevelse af dit eget værd. Dårlig selvtillid handler om hvorvidt du tror på at du kan præsterer noget.

På den måde kan man sige at selvværd og selvtillid er vidt forskellige, men det er ikke altid det kan gøres op, lige så sort/hvidt.

Hvis dit selvværd er virkeligt lavt, kan det smitte af på din selvtillid, sådan at det bliver svært for dig at tro på dig selv. Omvendt kan en stærk selvtillid være medvirkende til et lavt selvværd. Så hvordan det tænker du måske?

Hvis en person virkelig har en stærk selvtillid, kan det i nogle tilfælde hænge sammen på at vedkommende er meget optaget af at præstere noget.

Derfor sker der nogle gange det at selvværds-valutaen ender med at blive alle de ting personen en god til, og det er en skrøbelig selvværds-valuta, for præstationer varierer, og præstationer kan mislykkes.

Derfor er det faktisk ret vigtig at have styr på begreberne. En ting er selvværd. En helt anden ting er selvtillid.

Sørg for ikke at blande dem sammen, så bliver det langt nemmere for dig at justerer dit selvværd hvis det er for lavt.

Hvad er godt selvværd i forhold til dårligt selvværd

Et godt selvværd, er et sundt selvværd. Det gode selvværd støtter dig i at leve dit liv.

Uanset hvad du kaster dig ud i, eller lige meget hvilken situationer du havner i, vil du være støtte af følelsen af at du bare er dig selv, og det er mere end rigeligt. Du vil hvile i dig selv.

Et lavt selvværd kan du sammenligne med en usynlig byrde der tynger og strammer. Lige meget hvem du er sammen med, og uanset hvad du foretager dig, må du bruge spildt energi på at bearbejde at du ikke er ligeværdig eller god nok.

Det er opslidende, og værst af alt vil det lave selvværd forhindre dig i at leve livet fuldt ud.

Hvordan behandler man lavt selvværd

Hvorfor får man lavt selvværd? - Nu kender du svaret, og heldigvis kan dårligt selvværd løses. Hvis du har udviklet et lavt selvværd, kan jeg glæde dig med at der venter dig en helt ny, og vidunderlig oplevelse af livet, når du får det løst.
Hvorfor får man lavt selvværd? - Nu kender du svaret, og heldigvis kan dårligt selvværd løses. Hvis du har udviklet et lavt selvværd, kan jeg glæde dig med at der venter dig en helt ny, og vidunderlig oplevelse af livet, når du får det løst.

Lavt selvværd kan behandles på mange forskellige måder. Fælles for alle metoder er at der arbejdes med din selvopfattelse.

Selvværd opstår som sagt som et samspil imellem de holdninger du danner om dig selv, og de følelsesmæssige reaktioner din underbevidsthed skaber.

Derfor kan det dårlige selvværd bearbejdes og gøres bedre ved at opsøge en fagperson.

Det kan enten være almindelig samtale, eller forskellige terapeutiske metoder, hvor der arbejdes med underbevidstheden, for eksempel Hypnose og NLP. En virkelig effektiv metode kan være avanceret selvværd hypnose.

Hvis du virkelig er ramt hårdt af lavt selvværd, er det sikkert en god ide at du forbereder på at der er brug flere samtaler. altså en proces.

Hvad kan jeg selv gøre for at få et godt selvværd:

Hvis du lever med et dårligt selvværd må du ikke fortvivle. Det kan ændres, og der er faktisk flere ting du selv kan gøre for at opnå et sundt og støttende selvværd.

Bliv opmærksom på din selvværds værdier

En af de ting du kan arbejde med, er de værdier du veksler til selvværd.

Se det på den måde, at du har brug for at finde, og fokusere på iboende værdier. Eksempler på iboende værdier er:

 

 • Hjælpsomhed
 • Medmenneskelighed
 • Kærlighed
 • Omsorg
 • Interesse
 • Omhyggelighed
 • Frihed
 • Generøsitet
 • Venlighed

 

Som du kan se er iboende værdier den kategori af værdier, der bor inden i dig selv, og på den måde udspringer af dig som menneske.

Alt andet end iboende værdier, skaber problemer og ravage i dit selvværds system. Det næste store emne du kan arbejde med er selvkritik.

Sådan bliver du mindre selvkritisk

Lavt selvværd er som regel lig med at være selvkritisk, og det har du brug for at ændre på.

Prøv at se på det på denne måde: Hvilken positiv gavn har din selvkritik? Eller hvad er mit formål med at være kritisk over for mig selv?

Virkelig mange vil svare at sådan er det bare! Det har jeg lært hjemme fra! Eller sådan har det altid været! Alt det er sikkert sandt nok, men det er også bare undskyldninger for at besvare de to spørgsmål.

Så hvis du oplever at blive hængende i disse refleks-besvarelser, så kom videre nu. For at hjælpe dig videre får du svarene her:

 

 • Selvkritik gør ingen positiv gavn
 • Der findes ikke noget rationelt formål med selvkritik

 

Hvis du er virkeligt fanget ind af selvkritisk tankegang er du sikkert ikke enig, men det er helt ok.

Det forholder sig bare sådan at selvkritik sagtens kan undværes, og er derfor ikke nødvendigt.

Men jeg bruger selvkritik som en positiv driver

Ja, det er der mange der gør. men det er stadig ikke nødvendigt. Du kan opnå mindst lige så meget positivt drive uden selvkritik, og samtidig uden negative følgeskader som lavt selvværd.

I stedet for at kritisere dig selv, kan du overveje at møde dig selv, og rose dig selv for din indsats, samtidig med at du planlægger hvordan du kan forbedre din indsats. Se selv. ingen kritik. masser af positivt drive.

Kan lavt selvværd blive til for meget selvværd?

At leve med dårligt selvværd er rigtigt skidt. Lavt selvværd gennemsyrer din samlede oplevelse af livet på en negativ måde.

Men det modsatte kan også give problemer. Der findes mennesker der værdsætter sig selv så højt, at det har negative konsekvenser for dem selv (og andre).

Forstået på den måde at de, på grund af deres (urealistisk) høje selvværd, ser ned på andre mennesker, og ikke interesserer sig i andre end dem selv. I ekstreme tilfælde taler man om at sådanne personer kan være forelsket i sig selv.

Få et balanceret selvværd

På den måde kan både et for lavt, og et for højt selvværd være usundt for os.

Hvis du beslutter dig for at arbejde med dit eget selvværd er der en meget god rettesnor du kan anvende: 

Når du arbejder på at skabe et sundt selvværd, så sørg for at du nærmer dig oplevelsen af at alle mennesker er lige meget værd, og du er præcis lige så meget værd som alle andre. 

Og husk at det handler om iboende værdier, men læs meget mere om hvordan du faktisk selv øger dit selvværd.

Lavt selvværd - nyttige links

Her finder du en lille link samling, der sender dig videre til forskellige professionelle behandlings former (hvis du har brug for en hjælpehånd).

Du finder også forskellige links til artikler på nettet der taler om lavt-selvværd.

Links til artikler om lavt selvværd:

Links til professionel behandling af lavt selvværd:

Selvværd FAQ

Både ja og nej. Dårligt selvværd er ikke en sygdom, så på den måde er det ikke noget der kan, eller skal kureres.

Til gengæld kan lavt selvværd bearbejdes, og ændres, så man får etableret et sundt selvværd.

Nej slet ikke. Selvværd er et psykisk fænomen der etableres løbende igennem livet. På den måde kan en persons selvværd også ændre sig gennem tid. Både positivt og negativt.

Ja, helt bestemt. Et selvværd kan styrkes og udvikles gennem hele livet. Så uanset alder er det aldrig for sent.

Vil du med på udviklingsrejsen?

Klik, og følg os på Facebook. Gå ikke glip af de nyeste metoder og teknikker inden for selvhjælp, og personlig udvikling.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Klik, og følg os på LinkedIn. Gå ikke glip af de nyeste input inden for ledelse, ledereudvikling og kommunikation.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Det siger vores kunder...

Anders LarsenSlut med rygning efter 27 år
Læs mere
"Jeg har kun rosende ord om forløbet. Linda som hypnotiseret mig, var imødekommende, professionel, ærlig og førte en vellykket proces med spørgeskema, behandling samt opfølgning. Takket være Linda's forløb, er jeg røgfri på 8. måned, og sidder tilbage med en god positiv oplevelse. Jeg kan varmt anbefale Larsen & Ravn til alle, der er indstillet på et rygestop."
KristinaFarvel til flyveskrækken
Læs mere
"Jeg nåede at være i hypnose to gange. Det var virkelig to meget vilde oplevelser på den bedst tænkelige måde. I samarbejdet, fik jeg ryddet op. Under fuldstændig afslapning, er bevidstheden og underbevidstheden på arbejde i en eller anden form for teamsamarbejde. Vi frygter noget af en grund og der er helt okay at få hjælp til at frygten ikke vokser og bliver begrænsende."
Søren SørensenEmpatisk venlig forstående
Læs mere
"Jeg har i nogen tid haft besøg af Linda efter nogle traumatiske oplevelser som efterfølgende har givet mig angst og depression har svært ved og gå ud så jeg er utrolig glad for at hun kommer hjem til mig og det koster ikke ekstra jeg for hypnose og samtale terapi og det gør mig godt. Linda er meget empatisk og lyttende og det hjælper mig. Jeg glæder mig til næste gang."
AnneEn meget svær periode i mit liv
Læs mere
"Jeg følte mig velkommen fra jeg trådte indover deres dørtrin og følte Ulf havde hånden under mig. Ulf er meget rolig, udsender straks empati og forståelse for ens situation. Ulf gav mig rigtige gode redskaber til at håndtere min situation. Ulf tegner og skriver ned under sessionen, hvilke har gjort jeg kan bladre i vores samtale hjemme, når tankemylder vil tage over."
Heidi StielundDen bedste hjælp til selvhjælp
Læs mere
"Da jeg mødte Ulf første gang, var jeg tydeligt presset og havde mange ting at forholde mig til, såvel fagligt som privat, men efter få gange i samtale med Ulf, kunne jeg tydelig mærke, at der skete en ændring. Mit overskud blev anderledes, jeg lyttede istedet for at tale, og jeg var istand til at se mig selv og mine handlinger gennem andres optik."

Vi anerkender, at hver persons rejse til “et bedre liv” er unik. Derfor er vi her for at lytte, forstå og skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine tanker, følelser og drømme.

Sammen arbejder vi på at skabe balance, velvære og personlig udvikling. Vores kunders oplevelser er hjertet af vores praksis.

Har du et spørgsmål til os?

Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål som du ikke har fået besvaret? Så er du meget velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.

Du kan også tage et kig i vores artikler

Tag springet. Vi hjælper dig med din personlige udvikling og omsorg gennem hypnose, terapi og coaching.

Start med en afklaring

Vi vil gerne tilbyde dig en gratis og uforpligtende afklaring med dig, for at finde det helt rette forløb til dig. Vores samtale kan enten foregå telefonisk eller ved et møde online.

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04, eller sende os en email til: info@larsenogravn.dk