Udbrændthed symptomer

Læs om udbrændthed symptomer. men allerførst, – Hvad er udbrændthed:

Udbrændthed er en tilstand af magtesløshed, i forhold til at leve det liv du ønsker. Men der er naturligvis meget mere i det end det. Udbrændthed er i virkeligheden et symptom:

Symptomer på udbrændthed er vigtige signaler

I denne artikel får du en forklaring på begrebet udbrændthed: Du kan læse om typiske udbrændthed symptomer, og finde svaret på hvorfor vi mennesker bliver udbrændte.

Vi vil fortælle dig hvad udbrændthed betyder, og hvordan du kan genkende det at være udbrændt. Vi vil fortælle dig hvorfor udbrændthed opstår, og endeligt får du nogle tips til, hvad du kan gøre for at løse situationen hvis du er blevet udbrændt.

Stress, angst og depression er på alles læber i disse tider, men vi har erfaring med, at begrebet udbrændthed er overset. Det synes vi er et problem, for vi møder mange mennesker der er udbrændte, og udbrændthed er ikke det samme som stress eller depression. Derfor er det vigtigt at kende og forstå udbrændthed symptomerne.

God læselyst.

Udbrændthed symptomer

Når du er udbrændt, kan du kende det ved, at du oplever flere af følgende symptomer i en længere periode (mere end 2-3 uger). Her er en liste over de mest udbredte udbrændthed symptomer:

 • Fysisk træthed
 • Mental træthed
 • Følelsesmæssig afmatning
 • Normale interesser bliver uinteressante
 • Ligegyldighed
 • Tomhed
 • Manglende overblik
 • Ændrede vaner – udpræget pauseorienteret
 • Undgår sociale begivenheder (søger isolering)
 • Manglende glæde (uden at være ked af det/trist)
 • Manglende motivation
 • Manglende lyst

Hvis du oplever flere, eller alle ovenstående symptomer gennem en længere periode, er du muligvis udbrændt. Det er værd at bemærke at de fleste udbrændthed symptomer på forskellig vis rummer, eller medfører passivitet. 

Udbrændthed symptomer
Udbrændthed stjæler din mulighed for at opleve alt det gode i livet. Den er et udtryk for at du er havnet i hamsterhjulet. Se at at komme ud i en fart!

Udbrændthed symptomer – Hamsterhjulet

Vi udvikler udbrændthed symptomer, fordi vi har fået nok!. Men af hvad? Livet handler jo ikke om at vi skal gå rundt og føle os udbrændte. Tvært imod. Livet skal leves, med gnist og trivsel. Så noget er gået helt galt.

Prøv at se på det sådan her: Du er fri, og du bestemmer over dig selv. det er 100 % fakta. Men føler du dig fri? lever du dit liv som du har lyst? Husk på at som et frit individ er dig alene der bestemmer over:

 • Din tid!
 • Hvad du bruger din tid til!
 • Hvad du prioriterer i dit liv!
 • Hvem du omgås i dit liv!

Spørgsmålet er så bare om dine beslutninger skaber trivsel, eller udbrændthed symptomer?

Måske sidder du og protesterer inden i dig selv? – For hvad med arbejde? Det skal passes. Regninger skal betales. Og børnene? De skal passes. Oprydning? Rengøring? Haven? Skolen? lektier? Og alle dem du måske er nødt til at tage hensyn til? Konstatering: Der er mange pligter i livet!

Og du har ret, – der er mange pligter. Men på den anden side: Der er mange mennesker der ikke får udbrændthed symptomer, og det betyder at det er muligt at skabe et liv der ikke er over-proppet med sure pligter og krav. Dit liv er resultatet af en hulens masse beslutninger og valg du har truffet. Hvis alt for meget i dit liv er blevet til sure pligter, er det jo ikke længere et frit liv du er tilstede i, men et hamsterhjul. Og det er vejen mod udbrændthed.

Sådan skaber hamsterhjulet udbrændthed

Det er så nemt at komme ud af trit med det frie liv, hvor vi føler at det er os selv der bestemmer. Vi bliver konstant bombarderet med budskaber om, hvad der gør os virkelig lykkelige og glade. Altså ting vi skal opnå for at være tilfredse. Reklamer for store flotte huse, biler, rejser, sommerhuse, tøj, teknologi. Normer for, hvordan vi bør udfylde vores roller som mennesker, eller skøre, urealistiske krav fra arbejdsgiveren. For ikke at tale om Janteloven.

Resultatet bliver nogle gange, at vi presser alt alt for meget ind i vores liv, og tiden, energien, og nærværet bliver udfordret. – Der er hverken tid eller energi nok tilrådighed. Inden vi ser os om er livet blevet noget vi:

 • Skal
 • Bør
 • Burde
 • Er nødt til 

– Hamsterhjulet er ved at være grundlagt. Der begynder så småt at opstå udbrændthed symptomer, hvilket fører til at hamsterhjulet kører endnu hurtigere, og vi for alvor bliver udbrændte.

Ubevidst skabelse af udbrændthed

Din underbevidsthed er en funktion i hjernen. Den er nabo til din bevidsthed. Den skaber følelser og fysiske fornemmelser, der løbende afspejler betydningen af dit liv. man kan sige at den er “motoren” i dit indre kompas

Det betyder, at når du først er begyndt at opfatte meget af dit liv som pligter, og pligterne begynder at blive til sure pligter, så skruer din underbevidsthed op for charmen så at sige. Den fortæller dig, at du har store problemer, men den kan ikke tale, så den sender signaler i stedet: Følelser og fysiske fornemmelser bliver til det vi forstår som udbrændthed symptomer.

Selvom det er et fakta, at du er et frit menneske, og du ikke er slave af noget som helst: Dit liv er pludseligt fyldt op med en masse pligter, og du bestemmer ikke længere selv. Til gengæld føler du dig tiltagende udbrændt,

Autopiloten skaber udbrændthed

Dine tanker er en del af din bevidsthed, men “bevidsthed” er i mange tilfælde et misvisende navn. Det betyder nemlig ikke, at du nødvendigvis er synderligt bevidst om hvad der foregår i dine tanker. Der er nogle der mener, at 90-95 % af et menneskes tankevirksomhed består af automatiske tanker. Det er helt normalt at opleve, at tanker bare er tanker, og de lever lidt sit eget liv. Det er præcis hvad der her menes med Autopiloten: De ubemærkede, automatiske tanker. Og det er dem der gør os udbrændte.

Et andet begreb end “bevidsthed” er opmærksomhed. Opmærksomhed er faktisk præcis, hvad du kan opnå ved at sidde og læse her lige nu! Opmærksomhed er et af våbnene mod udbrændthed, og det er det fordi opmærksomhed kan bruges til at justere autopiloten. For eksempel ved du nu at udbrændthed symptomer er et tegn på at du er kommet ud af trit med den måde du har indrettet dit liv. Når nu du er opmærksom på det, hvad vil du så gøre ved det?

Udbrændthed har en løsning

Hvis du er havnet i udbrændthed, eller er begyndt at opleve de spæde symptomer på udbrændthed, er det vigtigt at gøre noget ved det. Udover at udbrændthed er en alvorlig, og ubehagelig tilstand at befinde sig i, er det også en tilstand, der kan udvikle sig til andre, og endnu mere alvorlige tilstande. Så lov dig selv, at gøre noget ved det! Den gode nyhed er, at det er relativt tilgængeligt at komme udbrændthed til livs.

De punkter der typisk skal kigges på er:

 • Opmærksomhedstræning
 • Tanker og mentale strategier
 • Visse holdninger/overbevisninger
 • Prioriteringer/sorteringer

Hvis du har brug for en hjælpehånd, kan du bearbejde udbrændthed på flere måder: Samtale terapi, coaching, hypnose, mentaltræning, psykolog samtaler, eller psykoterapi. Men du kan absolut også starte med selv at tage fat. Vi håber du har fået noget ud af artiklen. Hvis du har spørgsmål, eller kommentarer er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kh/Linda og Ulf

FAQ - Udbrændthed

Hvad er definitionen på udbrændthed?

Udbrændthed er den tilstand du oplever når du gennem en (længere) periode, er kommet til at opfatte dit liv som en samling af pligter og påbud. Du mister gradvis din følelse af frihed og egenbestemmelse. Du oplever at glæden, gnisten og energien er forsvundet.

Er udbrændthed det samme som stress eller depression ?

Nej. Stress er en overbelastnings-tilstand. Depression er en tilstand af nedtrykthed, ked-af-det-hed, i forskellig grad. Udbrændthed er sindets måde at melde fra på. Udbrændthed kan dog udvikle sig, for eksempel til depression. Så det er vigtigt at gøre noget ved det.

Hvorfor bliver man udbrændt?

Der kan være flere årsager til udbrændthed. En fællesnævner findes ofte i mentaliteten og tanke gangen. Uden at bemærke det kommer man til at fylde alt for mange aktiviteter ind i livet uden at stoppe op og prioritere. Og pludseligt er man havnet i hamsterhjulet.

Kan jeg selv komme ud af udbrændthed igen?

Ja, absolut. Løsningen på på udbrændthed vil altid handle om at ændre på sine opfattelser af sig selv, sit liv, og hvad der foregår i livet. Herunder tilvalg og fravalg. Nogle mennesker løser selv sådanne opgaver, mens andre har brug for input. Det kan være psykolog, terapi eller coaching.

Læs om Larsen og Ravn på TRUSTPILOT

Din tryghed