Hvordan arbejder en Mentaltræner

Hvis du overvejer Mentaltræning, kan det være du har stillet spørgsmålet: Hvordan arbejder en Mentaltræner egentligt? Hvad er det en Mentaltræner kan, – og gør, og hvordan foregår Mentaltræning? Det er vores tydelige erfaring at rigtig mange mennesker ikke helt forstår hvordan man kan træne sine tanker, og ændre på sit mentale indhold.

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Mentaltræner og
Partner i Larsen og Ravn.dk

Hvad arbejder Mentaltræneren med

For at forstå hvordan en Mentaltræner arbejder, må du have lidt grundviden. En dygtig og erfaren Mentaltræner arbejder med 2 forskellige ting:

  1. Tanke form (den måde tankerne bliver sat sammen)
  2. Mentalt indhold (alt det indhold der er samlet, og ligger på lager i hjernen)

Tanke form er flere forskellige ting. Eksempler på forskellige tanke former kan være, når du anvender din hjerne til at tænke i billeder, i lyde, eller når du tænker logisk tankesprog. Når man zoomer endnu længere ind, er det f.eks. også de ord du sætter sammen til sætninger, og i det hele taget det indre sprog du anvender, når du tænker.

Mentalt indhold er alle dine meninger, holdninger og overbevisninger. Det er alle dine minder (på godt og ondt), og derved er det også din erfaring.

På en simpel, men også meget korrekt måde kan det forklares således: Mentalt indhold er summen af alle de data din hjerne har genereret igennem dit liv. Tanke formen er den måde du bearbejder datamængden.

Hvordan kan tankerne ændres

Måske er du blandt dem der oplever at du er styret af dine tanker? Men kan det virkeligt passe at det er dine tanker der bestemmer over dig? Skulle det helst ikke være præcis modsat?

Faktum er at det forholder sig sådan at det er dig der bestemmer over dine tanker. Så når du ønsker at ændre på formen af dine tanker, er det første vigtige step at du bliver klar over at du ejer dine tanker, og de er et redskab, som du anvender til at leve dit liv. Hverken mere eller mindre.

Det er derfor også det første en Mentaltræner arbejder med, altså at hjælpe dig med at indse at du er over tankerne, og ikke omvendt.

Hvordan kan mentalt indhold ændres

En Mentaltræner arbejder på at hjælpe dig med at ændre din opfattelse af dit mentale indhold. Altså kun når du har brug for det, og du ønsker det. Mentalt indhold kan ikke bare slettes.
Hvis du har et dårligt minde kender du sikkert til at mindet vender tilbage, gang på gang. Ofte vil det dårlige minde blive værre og værre jo mere du ønsker at slippe for det. Kunsten er at møde det dårlige minde, og bearbejde det! Et dårligt minde kan bearbejdes på mange forskellige måder, og det er individuelt hvilken bearbejdelse der er bedst egnet. En Mentaltræner arbejder altid på at hjælpe dig med at finde din opskrift.

Der er selvfølgelig mange andre typer mentalt indhold end dårlige minder. Begrænsende overbevisninger og holdninger er meget udbredt, og lige som med minder, kan de ikke bare slettes. Til gengæld arbejder en Mentaltræner målrettet på at du får bearbejdet dine begrænsende overbevisninger, så det på den måde bliver muligt for dig at ændre på de overbevisninger du har brug for.

Mentaltræneren giver dig værktøjer mm.

En dygtig og erfaren Mentaltræner arbejder målrettet. Målet er altid at du skal være selvhjulpen, så du fremover selv kan mestre dine tanker og dit liv. Så når mentaltræneren arbejder, foregår det ved at du får:

  • Et målrettet proces forløb
  • Oplysninger og indsigt
  • Specifikke værktøjer og teknikker
  • Øvelser
  • Støtte og hjælp efter behov

På den måde kan det at arbejde med en Mentaltræner opfattes som et undervisnings forløb, et privat kursus i specificeret personlig udvikling. En til en.

Læs om vores Mentaltræning på TRUSTPILOT

Din tryghed