Årsager til stress

Det er meget vigtigt at tale om årsager til stress, og endnu vigtigere at forstå årsagerne til stress. Der er som antydet, ikke kun en enkeltstående årsag til at vi bliver stressede, men som du kan læse her i artiklen, er der en vis sammenhæng mellem alle de årsager der forårsager stress. Jeg skriver denne artikel fordi vi virkelig møder mange stressramte mennesker i vores konsultation, som ikke forstår hvordan det kunne ske. Og hvis man selv vil gøre noget for at undgå at blive stressramt, er allerførste skridt at forstå årsagen til at det (nemt) kan ske at man bliver stresset.

God læselyst.

Årsager til stress bør forstås fordi..

Hvis du ikke har en anelse om hvad der forårsager, og udløser stress, vil det svare til at du skal køre på cykel med bind for øjnene. Chancen for at styrte vokser betragteligt, eller hvad? 🙂 .

Det er selvfølgelig ikke nok at vide hvad de forskellige årsager til stress er. Årsagerne skal også håndteres, men det er et nødvendigt første skridt. Jeg har valgt at liste de 5 hyppigste årsager til stress, men der findes selvfølgelig masser af andre varianter. Det er dog værd at bemærke at der næsten altid er en form for mønster og sammenhæng, mellem alle stress triggende årsager.

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Stresscoach og Mentaltræner
Partner i Larsen og Ravn.dk

Top fem årsager til stress

Herunder kan du læse de 5 hyppigste årsager til stress. Punkterne er ikke prioriteret som sådan, men er skrevet ud fra mere end 12 års erfaring som professionel stresscoach, og stress behandler.

Urealistiske og unødvendige krav til dig selv giver årsag til stress

Det er meget udbredt at man oplever at der skrues op for krav og forventninger fra andre mennesker. Det kan være på arbejdet, eller det kan være privat, for eksempel i parforholdet. Det er en massiv stress trigger!

Som mennesker har vi alle en begrænset kapacitet, i forhold til hvad vi hver især kan rumme og præstere. Og det er kun os selv der kan holde styr på hvor vi befinder os i forhold til vores kapacitet. Derfor er det en skidt stresshåndterings strategi at følge alt for meget med i forhold til andres forventninger og krav.

Andre mennesker stiller typisk ikke krav og forventninger til os for at gøre os ondt, eller køre os ned. Tværtimod gør de det fordi de tror det er realistisk (og der er et behov). Men når krav og forventninger ikke er realistiske, og vi vi bare forpligter os mere og mere for at leve op til de stillede forventninger, er det typiske årsager til stress.

Det kan virke som om der med tiden bliver flere og flere perfektionister blandt os! I hvert fald er det enormt udbredt at virkelig mange mennesker stiller håbløst høje krav til sig selv. Ofte i sådan en grad at det bliver helt umenneskeligt og krop umuligt at leve op til dem. Og det er virkelig en af de massive årsager til stress. Oven i det er der desværre en tendens til at selv-kravene vokser med de yngre generationer.

Det er både unødvendigt, og skadeligt at have krav, og standarter til sig selv, der er stress fremkaldende, men heldigvis er det også en af de årsager til stress der kan løses. Når du begynder at justere på dine egne krav til dig selv, vil du både opleve at du bliver langt mere robust i forhold til stress, og så får du samtidig en bonus i forhold til mere frigjorthed, og et velfortjent selvværds boost. Læs mere om hvorfor man får lavt selvværd.

Manglende, eller for få pauser giver stress

Er du blandt den store gruppe af mennesker der “nørder” lidt? Måske er du ekspert, eller entusiast og virkelig optaget af dit liv, dit arbejde, eller interesser?

Hvis det er tilfældet, kan du måske genkende det her med at “arbejde igennem”. Tiden flyver, pludselig er der gået 10 timer, og du har haft en fest. Senere er du ganske vist træt, men du er frem for alt glad og tilfreds. Det her er en lumsk årsag til stress, fordi den er ladet med positiv energi. Så hvordan kan det nu forårsage stress?

Det kan i den grad forårsage stress, når du ikke holder regelmæssige pauser. Og med pauser mener jeg såmen bare 5-10 minutter hvor du dyrker ingen aktivitet, og derimod afspænder. Hvis det ikke giver mening, vil jeg anbefale at du læser om hvorfor man får stress.

Denne årsag til stress gælder selvfølgelig ikke blot nørdede eksperter og entusiaster, men i lige så høj grad alle travle mennesker der arbejder igennem.

Denne stress årsag er også særlig lumsk fordi den bygger laaaangsomt op. Et lille lag ad gangen. Dag for dag, og så er det ofte en ret stor udfordring at indføre pauser i løbet af dagen, hvor man laver “ingenting”.

 

Usund livsstil skaber stress

Jeg ønsker under ingen omstændigheder at fremstå som moralens prædikant. Så please, – opfat dette punkt som en form for fakta. jeg tager ikke stilling til om noget er rigtigt eller forkert. jeg peger blot på at alting har en effekt, og enhver effekt har en årsag.

Væsentlige årsager til stress er kroppens fysiske balance. Når vi kigger på kroppens fysiske balance, er et af hovedpunkterne ernæring. Hvis kroppen ikke får en ernæringsmæssig tilfredsstillende kost bliver den stresset. Opskriften på at skabe en stresset krop er for eksempel: For meget sukker (inklusiv kulhydrater), alkohol, rygning, fastfood.

Et andet hovedpunkt er søvn. Hvis din søvn ikke er tilstrækkelig, og af dårlig kvalitet, er det i sig selv en hoved årsag til stress. Det er vigtigt at sov nok, og have en god søvnkvalitet.

En tredje udgave af usund livsstil, der virkelig er en af de store årsager til stress er travlhed, og optagethed. Hvis dit liv er lagt i et (for) stramt program, fyldt med aktiviteter, kan det være at du opfatter set som enormt værdifuldt for dig, men det kan samtidig være en alvorlig årsag til stress.

Kerne årsagen til stress er.....

Som jeg har nævnt nogle gange, er der en form for sammenhæng, uanset hvilke årsag der udløser stress. Blandt alle årsager til stress, er det her den væsentligste årsag, men også den mest komplicerede at forstå, og bearbejde. Kerne årsagen til stress kan beskrives i nogle få statements:

  • Vi tilsidesætter realiteterne, og vælger i stedet andres eller egne holdninger
  • Vi nedprioriterer vores velbefindende
  • Vi stopper med at tage ansvaret for vores velbefindende
  • Vi lader vores impulser styre vores adfærd

Jeg ved godt det kan være en ordentlig mundfuld, og jeg respekterer fuldt ud, hvis du ikke vil acceptere min påstand, men prøv at se sådan her på det:

Vores liv handler om en ting:

At have det godt! Men det nedprioriterer vi ofte. I stedet opprioriterer vi chefens krav, andres meninger, vores egne uforklarlige og urealistiske krav og standarter. På den måde kommer vi til at forpligte os selv til at præstere ud over vores kapacitet. Undervejs glemmer vi at livet handler om at have det godt, og derved mister vi muligheden for at opdyrke, og beskæftige os med det gode i livet. Det der er tilbage er ren anstrengelse, som ikke kan undgå at blive til overanstrengelse. Det er en af de grundlæggende årsager til stress.

Når jeg skriver om os, vi og vores, mener jeg det bogstaveligt. Jeg mener at kerne årsagen til stress er en meget kollektiv ting, og jeg mener at det skyldes vores fælles samfundsnormer.

Det er jo umuligt at sætte en ansvarshavende på vores samfundsnormer, men til gengæld kan du og jeg gøre en indsats for at gøre op med de samfundsnormer der gør livet stresset, og svært at trives i. Du og jeg kan bryde visse normer, og på den måde være med til at skabe positive forandringer i samfundet. Til glæde for os selv, og andre.

Kærligst/Ulf 🙂

Stress er en naturligt forekommende tilstand i den menneskelige anatomi. Derfor kan man ikke “slippe” for at blive stresset. Man kan sige at der faktisk er behov for at kunne blive stresset. Af samme årsag er det meget vigtigt at kunne håndtere stress, og have indsigt og forståelse for stress.

Den ubetinget største årsag til stress er forventnings pres. Både i forhold til sine egne forventninger, og forventninger fra andre.

Da vi ikke kan undgå stress, betyder det at effektiv håndtering af stress er altafgørende. At forstå de forskellige forhold der forårsager stress er en afgørende faktor, for at kunne håndtere stress.

Læs om Larsen og Ravn på TRUSTPILOT

Din tryghed

Hvis du ikke håndterer de situationer i livet der kan forårsage stress, kan du også risikere at udvikle udbrændthed. Hvis du ikke kan genkende udbrændthed, kan du læse om udbrændthed symptomer.