Hvorfor får man stress

Første del af svaret på spørgsmålet, hvorfor får man stress, er nødt til at handle om hvad stress er. Men bare så du ikke bliver stresset af ventetiden, så er den hurtige forklaring: Man får stress, fordi man har overbelastet sin krop og sit sind i for lang tid, uden de nødvendige pauser. Desværre kan den korte forklaring ikke rigtigt bruges ret meget. Men det kan en ordentlig forklaring til gengæld. Her på siden giver jeg en (forhåbentlig) god, og let forståelig gennemgang af hvorfor man får stress, og derved får du også nogle hints til hvordan du undgår at få stress. God læselyst 🙂

Hvorfor får man stress - begyndelsen

Stress er på en måde et vidt begreb, og bliver brugt lidt i flæng, når vi har travlt eller er presset i en eller anden situation. Men når vi nu kigger på hvorfor man får stress, så er det med sigte på at stresstilstanden bliver voldsom, permanent og sundhedsskadelig. Så hvorfor får man stress i en grad der sætter livet på standby?

Ulf Larsen

Ulf Larsen

Stresscoach og Mentaltræner
Partner i Larsen og Ravn.dk

Læs om Larsen og Ravn på TRUSTPILOT

Din tryghed

Den dybereliggende årsag til stress

For at forstå stress, og særligt hvorfor man får stress, må vi lidt dybere ind i den menneskelige anatomi. For at kunne fungere har vi brug for et kommunikationssystem i kroppen. En del af kommunikationssystemet kaldes for nervesystemet, og en del af nervesystemet kaldes for det autonome nervesystem. Når noget er autonomt, betyder det at noget er selvkørende, selvstændigt, uafhængigt. 

Vi har i den grad brug for denne funktion til at trække vejret, fordøje vores mad, regulere vores kropstemperatur osv. Det ville være noget værre rod hvis vi bevidst skulle sørge for alle disse ting på en gang 🙂

Det autonome nervesystem er altså et fuldautomatisk kommunikationssystem, men for at kunne fungere efter hensigten, består det autonome system af 2 uafhængige systemer: Det sympatiske nervesystem, og det parasympatiske nervesystem.

  • Sympatiske nervesystem

Det sympatiske nervesystem kan betragtes som sympatisk, fordi det passer på dig! Det er det sympatiske nervesystem der aktiverer energi til udvalgte celler, og systemer i kroppen. Til gengæld er det også det sympatiske nervesystem der prioriterer (hårdt) og afgør om der skal bruges energi på fordøjelse, vedligeholdelse, healing mm. Du kar sikkert hørt om Fight or Flight, og det er præcis hvad det sympatiske nervesystem er designet til. Det hjælper dig med at kæmpe, eller flygte.

  • Parasympatisk nervesystem

Hvor det sympatiske nervesystem sørger for at du får aktiveret energiforbruget i de udvalgte celler, står det parasympatiske nervesystem for det præcis modsatte. Det parasympatiske nervesystem kommunikerer afspænding, afslapning, vedligehold. For eksempel, er det det parasympatiske nervesystem der aktiverer fordøjelsen, så du kan optage næring, og det er det parasympatiske nervesystem der afspænder din hjertemuskel, efter hvert eneste hjerteslag.

Stress balancen

Problemet med opsætningen og funktionen i det autonome nervesystem er først og fremmest at der ret nemt opstår ubalance i mellem aktiveringen af det sympatiske og det parasympatiske nervesystem.

Som mennesker har vi brug for at kunne præsterer, og det kræver energi. Det sympatiske nervesystem hjælper os. Men vi har mindst lige så meget brug for hvile, healing og vedligeholdelse, og det kan det sympatiske nervesystem ikke give os! Det kræver at det parasympatiske nervesystem bliver aktiveret. Kunsten er at leve et liv, hvor der til hver en tid er en passende balance mellem aktiviteten i de 2 nervesystemer.

Sneboldeffekt skaber stress

Populært kan man sige at det sympatiske nervesystem skaber anstrengelse, og det parasympatiske nervesystem skaffer hvile. Problemet er bare at det sympatiske nervesystem, er langt lettere at aktivere. Og når først det er aktiveret, vedligeholder det sig selv, og aktiviteten bliver større og større. Når først det sympatiske nervesystem er overaktiveret bliver det dominerende, og det skaber sneboldeffekt. Vores tanker, og overvejelser bliver farvet af en form for stressfilter. Forskellige situationer bliver pludselig pressede og uoverskuelige, alt imens vi begynder at anstrenge os mere og mere. Det parasympatiske nervesystem er blevet undertrykt, og der er ikke tilstrækkelig hvile, afspænding og vedligehold tilstede i kroppen.

Når vi udvikler stress er det altså fordi vi kommer til at overaktivere det sympatiske nervesystem, og derved kommer i ubalance.

Så hvorfor får man stress? Nu ved du i hvert tilfælde hvad kroppen gør i det skjulte. Næste afsnit handler om moderne stress triggere.

Hvorfor får man stress - sagens kerne

Grunden til at stress er blevet så udbredt, og alvorligt et problem skal også findes i vores nervesystem. Når først det sympatiske nervesystem er blevet overaktivt og dominerende, er det store problem at der ikke findes nogen naturlig stopknap indbygget i os. Det skal sammenholdes med at der ikke nødvendigvis skal være en farlig Sabeltiger, eller en Bjørn i hælene på os, for at aktivere det sympatiske nervesystem. Det kræver såmen ikke andet end en trafikkø på vej på arbejde, med fare for at komme for sent til et vigtigt møde, eller at ungerne er trætte om morgenen, så vi bliver forsinkede. Sådanne små situationer er stærkt medvirkende til at man udvikler stress.

Kroppen fungerer som et stress batteri

Når du bruger et batteri kan du aflade det, og du kan lade det op igen. Det vil sige at du kan lagre strømmen. Det kaldes for at akkumulere. På samme måde akkumulerer kroppen stress. Det betyder at den stress du oplever den ene, lagres i kroppen til næste dag osv.

Derfor kan det hurtigt løbe af sporet, når vi pludselig kommer ind i perioder med meget at se til. Hvis du for eksempel får pålagt ekstra opgaver på jobbet henover sommeren på grund af ferieafløsninger, og samtidig skal flytte bolig. Pludselig er der et hav af nye og ekstraordinære krav og opgaver, og dag efter dag akkumulerer din krop mere og mere aktivitet i dit sympatiske nervesystem. Det er sådan man får stress

Sådan får man stress? - med hjælp fra den fri vilje

Det kan lyde helt skørt at vi får stress med vilje, men på sin egen mærkelige måde er der en gran af sandhed i påstanden.

Prøv at forstå det sådan her: Langt de fleste mennesker har viljen til at kunne overkomme og præstere forskellige ting, og alle mennesker har viljen til at være gode nok. Både i sine egne og i andres øjne. Den indbyggede vilje har det med at få os til at fokusere og prioriterer, at gennemføre det vi opfatter som vigtigt. Både i forhold til egne forventninger, og andres forventninger. Når vi over en periode bliver stressede, har vi undladt at ville holde de fornødne pauser, og adsprede vores liv og tanker, så vores sympatiske nervesystem blev holdt i skak. Og så blev vi stressede.

Reelt er der naturligvis ikke nogle der bliver stresset med vilje, men når jeg vælge at forklarer hvorfor man får stress på præcis denne måde, er det fordi det er en vigtig del af forklaringen.

Selvom det kaldes en fri vilje, er vores fri vilje ret stramt styret af vores personlige værdier, og det betyder at vi nemt kommer til at anvende vores fri vilje til at træffe impuls beslutninger, frem for rationelle fornuftige beslutninger, der støtter vores velbefindende. Og husk nu at stress ikke har nogen naturlig stopknap.

Så, hvorfor får man stress? Fordi man ikke prioriterer at aktivere det parasympatiske nervesystem inden i sig selv.

Hvorfor får man stress - afslutningen

Nu ved du noget om hvorfor man får stress, men jeg håber også du har fået en ide om hvordan man kan undgå at udvikle stress. Der er selvfølgelig en del mere i stresshåndtering end det jeg har skrevet om i denne artikel, men jeg vil love dig at hvis du er stressramt eller har gang i et stresset liv vil det gøre dig godt at aktivere dit parasympatiske nervesystem. Og så vil det også være en god ide at kigge lidt på din fri vilje. Det er muligt at få den fri vilje til at styre dit liv i den rigtige retning.

Jeg håber du blev klogere på spørgsmålet: hvorfor får man stress? Tak fordi du læste med.

Kh/Ulf 🙂

Larsen og Ravn.dk