Dårlig ledelse er den direkte årsag til mange problemstillinger på arbejdspladserne. Men ofte er det en langsommelig, og pinefuld proces at komme det til livs. Det kan være en stor hjælp når man har en mere specifik liste over de forskellige punkter, der sammensat er udtryk for dårlig ledelse.
Dårlig ledelse er den direkte årsag til mange problemstillinger på arbejdspladserne. Men ofte er det en langsommelig, og pinefuld proces at komme det til livs. Det kan være en stor hjælp når man har en mere specifik liste over de forskellige punkter, der sammensat er udtryk for dårlig ledelse.

Dårlig ledelse – 10 sikre tegn:

Dårlig ledelse kan have store, negative konsekvenser for medarbejdere og teams på forskellige niveauer, men også for bundlinje og vækst.

Jeg har skrevet denne artikel for at hjælpe med til at det bliver nemmere at konstatere om en leder på din arbejdsplads faktisk udøver dårlig ledelse, eller om det “bare” er din opfattelse der er forkert.

Her får du 10 punkter, hvorpå du kan spotte når dårlig ledelse afspejler sig i arbejdsmiljøet:

Klik og læs om vores specialer inden for erhvervscoaching:

Se vores 4 nyeste artikler

Picture of Ulf Larsen
Ulf Larsen
Specialist i tanker, sind og mentalitet.
februar 5, 2024

Indholdsfortegnelse

Hvad er tegn på dårlig ledelse?

Tegn på dårlig ledelse er lav moral, høj medarbejder udskiftning, uløste og/eller hyppige konflikter, urimeligheder, og manglende respekt.

Som medarbejder vil du opleve manglede trivsel og motivation, og du vil muligvis gå hen og blive demoraliseret i forhold til dit arbejde. men lad os dykke lidt dybere ned i punkterne:

1: Lav moral og manglende motivation

Dårlig ledelse kan oftest medføre forskellige opfattelsesrammer: Lederen har en opfattelse, og medarbejderne en helt anden. Det kan i den grad skabe lav moral, og ødelægge motivationen.
Dårlig ledelse kan oftest medføre forskellige opfattelsesrammer: Lederen har en opfattelse, og medarbejderne en helt anden. Det kan i den grad skabe lav moral, og ødelægge motivationen.

Dårlig ledelse kan resultere i lav moral blandt medarbejderne. Hvis medarbejdere ikke føler sig værdsat eller støttet, kan deres motivation falde betydeligt. I grelle tilfælde kan medarbejderne blive demoraliserede, hvilket kan kendes ved stigende frustration, eller ligefrem ligegyldighed.

2: Høj medarbejderomsætning kan være tegn på dårlig ledelse

Dårlig ledelse kan føre til en øget omsætning af medarbejdere.

Hvis medarbejdere oplever en utilfredsstillende arbejdsmiljø eller dårlig ledelse, kan de vælge at forlade organisationen. Det vil ofte skabe en nedadgående, negativ spiral, hvor der kan ske det at der er flertal af helt nye, og uerfarne medarbejdere, og tilsvarene få med tilstrækkelig erfaring.

3: Dårlig kommunikation

Dårlig ledelse er næsten synonym med dårlig kommunikation. Det kan være manglende evne til at lytte, eller manglende informationer. I nogle tilfælde kan det også handle om at den dårlige leder simpelt hen skaber modstand og usikkerhed med sin kommunikationsform. God kommunikation er et MUST i god ledelse.
Dårlig ledelse er næsten synonym med dårlig kommunikation. Det kan være manglende evne til at lytte, eller manglende informationer. I nogle tilfælde kan det også handle om at den dårlige leder simpelt hen skaber modstand og usikkerhed med sin kommunikationsform. God kommunikation er et MUST i god ledelse.

Dårlig ledelse handler som oftest om kommunikations vanskeligheder.

Manglende, og eller utydelig kommunikation fra ledelsen kan resultere i forvirring og misforståelser blandt medarbejderne. Dette kan påvirke arbejdsrelationer og forhindre effektivt samarbejde, og samtidig kan det virke demoraliserende.

Dårlig kommunikation kan også forekomme i situationer hvor lederen ikke kan finde ud af at lytte til medarbejderne, eller taler over hovedet på andre.

4: Manglende udviklingsmuligheder peger på dårlig ledelse

Dårlige ledere kan undlade at støtte medarbejdernes faglige udvikling og karrierevækst. Dette kan føre til frustration og manglende engagement. Et kendetegn ved dårlig ledelse er netop en stagnerende og statisk tilgang til arbejdet. Dårlige ledere er bland andet kendetegnet ved at savne adaptive evner i deres lederrolle.

5: Konflikter og dårligt samarbejde

Konflikter og dårligt samarbejde går hånd i hånd med dårlig ledelse.
Konflikter og dårligt samarbejde går hånd i hånd med dårlig ledelse.

 Dårlig ledelse kan skabe eller forværre konflikter i arbejdsgruppen. Manglende evne til at håndtere konflikter konstruktivt, kan føre til dårligt samarbejde og negative arbejdsrelationer. Når først arbejdsmiljøet begynder at blive tynget af uløse konflikter, vil der ofte også opstå det der kaldes pseudo konflikter.

6: Dårlig ledelse skaber manglende præstationer

Dårlig ledelse kan påvirke medarbejdernes præstationer negativt. Uklare forventninger, manglende feedback og mangel på støtte kan resultere i utilfredsstillende arbejdsresultater.

Den dårlige leder er begrænset af, at der ikke er muligheder nok til at håndtere de forskellige situationer, der uvægerligt opstår på en arbejdsplads.

7: Mangel på retning og vision

Det vil altid være et tydeligt og klart tegn på dårlig ledelse, når der ikke er en klar og tydelig vision i virksomheden. Du vil som oftest kunne kende det ved at forskellige faggrupper, eller afdelinger, trækker i forskellige retninger. Nærmest som om de arbejdede for en helt anden virksomhed.
Det vil altid være et tydeligt og klart tegn på dårlig ledelse, når der ikke er en klar og tydelig vision i virksomheden. Du vil som oftest kunne kende det ved at forskellige faggrupper, eller afdelinger, trækker i forskellige retninger. Nærmest som om de arbejdede for en helt anden virksomhed.

Hvis ledelsen ikke formår at give klare mål og en visioner for organisationen, kan medarbejderne føle sig fortabte og usikre på deres rolle og bidrag. 

Dårlig ledelse er kendetegnet ved ikke at være særligt helhedsorienteret, eller bæredygtigt.

8: Urimelig behandling og manglende anerkendelse er udtryk for dårlig ledelse

Dårlige ledere, og chefer, kan både udvise uretfærdighed og favorisere, hvilket skaber en toksisk arbejdskultur. (Måske kan du bruge et indspark til at håndtere din egen dårlige chef?)

Manglende anerkendelse af medarbejderes præstationer kan også føre til frustration og utilfredshed.

9: Manglende tillid og respekt

Det er virkelig op ad bakke når vi ikke tror på hinanden! Og så går det jo helt galt hvis respekten også forsvinder! Når den slags hænder forskellige steder i organisationen, kan det være et af tegnene på dårlig ledelse.
Det er virkelig op ad bakke når vi ikke tror på hinanden! Og så går det jo helt galt hvis respekten også forsvinder! Når den slags hænder forskellige steder i organisationen, kan det være et af tegnene på dårlig ledelse.

Tillid og respekt er 2 grundlæggende værdier der er obligatoriske i gode menneskelige relationer. Også på arbejdspladsen!

Dårlig ledelse kan resultere i et tab af tillid og respekt fra medarbejderne. Dette kan gøre det svært at opretholde et positivt og samarbejdende arbejdsmiljø.

10: Dårlig ledelse forårsager stress og udbrændthed

 Hvis ledelsen ikke formår at håndtere arbejdsbyrden effektivt eller vise støtte, kan medarbejderne opleve stress og udbrændthed.

Som du kan se, kan dårlig ledelse betyde flere (mange) forskellige ting. på en måde kan man sige at hvis der udøves tilstrækkelig dårlig ledelse, er det det samme som at der mangler ledelse! Og det betyder kaos.

Ofte er resultatet at det bliver medarbejderne der kommer til at kæmpe med ansvaret, uden en chance for at få succes.

Opsummering: Hvad er dårlig ledelse?

Dårlig ledelse er fravær af forståelse, og føling med, såvel arbejdsområdets, og medarbejdernes behov, – med dysfunktionelle handlinger og beslutninger til følge. Effekten er mistrivsel og manglende, eller ligefrem negative resultater.

Som medarbejder vil du opleve dårlig ledelse som demotiverende og demoraliserende. Du vil opleve at dit potentiale bliver begrænset, og din udvikling stagnerer. Du kan udvikle kronisk stress, og miste din arbejdsmoral.

Set med virksomhedsejer-øjne er dårlig ledelse en sikker vej mod økonomisk fiasko, og i værste fald ruin. Hvis du magter det, kan vi se nærmere på konsekvensernes omfang.

Hvad er en dårlig leder?

Det kan være svært at beskrive præcist hvad en dårlig leder er, men her er en beskrivelse af hvordan det typisk opleves at være underlagt en dårlig leder:

En arbejdsdag med en dårlig leder kan føles som en konstant kamp mod frustration og demotivation. Fra det øjeblik du træder ind på kontoret, mødes du af en atmosfære af usikkerhed, fordi din leder sjældent giver klare instruktioner eller feedback. Du føler dig ofte overvåget og kontrolleret, fordi mikromanagement er normen. Dette kvæler din kreativitet og selvstændighed, da enhver beslutning, du tager, bliver gransket og kritiseret.

Under møderne er der en tydelig favorisering af visse kolleger, mens dine idéer og bidrag ignoreres eller undervurderes. Du ser, hvordan nogle får ufortjent ros og privilegier, hvilket skaber splid og jalousi i teamet. Dine egne anstrengelser bliver sjældent anerkendt, og du begynder at tvivle på, om dit arbejde overhovedet bliver værdsat.

Når problemer opstår, er det aldrig lederen, der tager ansvar. I stedet skyder de skylden på andre, ofte på dig eller dine kolleger. Denne undgåelse af ansvar skaber en giftig kultur af frygt og usikkerhed, hvor det vigtigste bliver at undgå lederens vrede frem for at løse problemerne effektivt.

I løbet af dagen føler du dig mere og mere isoleret, fordi din leder ikke viser nogen interesse for dine personlige udfordringer eller behov. Der er ingen støtte eller empati at hente, og du føler dig alene med dine bekymringer. Arbejdsdagen slutter ofte med en følelse af udmattelse og håbløshed, fordi det virker som om, intet du gør, nogensinde vil være godt nok.

Konsekvenser af dårlig ledelse

Dårlig ledelse kan have alvorlige konsekvenser for en virksomhed på flere niveauer.

For virksomhedsejeren kan dårlig ledelse resultere i økonomiske tab, nedsat virksomhedsværdi og øget risiko for konkurs. Investeringer kan gå tabt, og virksomhedens omdømme kan lide skade, hvilket gør det sværere at tiltrække nye kunder eller investorer. Langsigtet vækst kan hæmmes, og markedsandele kan gå tabt til konkurrenter.

For ledelsen kan dårlig ledelse føre til en høj personaleomsætning, hvilket skaber kontinuerlige rekrutterings- og træningsomkostninger. Ledelsen kan også opleve et fald i moral og arbejdsglæde, hvilket kan resultere i dårligere beslutningstagning og manglende innovation. Der kan opstå konflikter og spændinger inden for ledelsesteamet, hvilket yderligere kan hæmme virksomhedens fremgang.

For medarbejderne kan dårlig ledelse skabe et arbejdsmiljø præget af stress, frustration og lav motivation. Dette kan føre til øget sygefravær og lavere produktivitet. Medarbejdere kan føle sig undervurderede og demotiverede, hvilket kan resultere i høj personaleomsætning og tab af værdifuld erfaring og viden. Manglende klarhed i roller og ansvar kan også føre til ineffektivitet og misforståelser.

For kunder og klienter kan dårlig ledelse medføre lavere kvalitet af produkter eller tjenester, hvilket kan resultere i utilfredshed og mistet loyalitet. Kundeservice kan lide under mangel på motivation blandt medarbejderne, hvilket kan føre til dårligere oplevelser for kunderne. I ekstreme tilfælde kan dette resultere i tab af kunder og et dårligt ry, hvilket kan være svært at genoprette.

Generelt kan dårlig ledelse have en dominoeffekt, hvor negative konsekvenser på et niveau hurtigt spreder sig til andre dele af virksomheden, hvilket underminerer den samlede succes og bæredygtighed.

Oplever du dårlig ledelse på din arbejdsplads?

Der er ikke nogen leder der udøver dårlig ledelse med vilje! men ikke desto mindre skal vi af med den dårlige ledelse på arbejdsmarkedet. Hvis du oplever dårlig ledelse, vil jeg opfordre dig til at gøre noget ved det. For det KAN løses.
Der er ikke nogen leder der udøver dårlig ledelse med vilje! men ikke desto mindre skal vi af med den dårlige ledelse på arbejdsmarkedet. Hvis du oplever dårlig ledelse, vil jeg opfordre dig til at gøre noget ved det. For det KAN løses.

Nu har du fået 10 specifikke beskrivelser af dårlig ledelse. Spørgsmålet er så, om du har problemet inden på livet på din egen arbejdsplads.

Hvis du har fundet et, eller to punkter på listen, som beskriver tilstanden på din arbejdsplads, er der ikke nødvendigvis tale om dissideret dårlig ledelse. Måske nærmere; plads til forbedringer!

Hvis du derimod er stødt på 3, eller flere punkter på listen, som beskriver din arbejdsplads; ja så er det skidt, og der bør gøres noget ved det. Men det kunne være at det er en god ide med en lille sammenligning? Her er en artikel om god ledelse, skåret ned i 4 hurtige punkter.

Ofte er den bedste start på at løse problemet, at række ud efter noget professionel hjælp, men det er også en god ide at finde nogle gode kollegaer at tale med om situationen.

Dårlig ledelse påvirker ikke kun individuelle medarbejdere, men også hele arbejdsgrupper og organisationen som helhed. Det er vigtigt for vores ledere at være opmærksomme på deres adfærd og konsekvenserne af deres beslutninger for at opretholde et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

I visse situationer kunne man ønske at ledercoaching var obligatorisk; også for dårlige ledere!

Vil du med på udviklingsrejsen?

Klik, og følg os på Facebook. Gå ikke glip af de nyeste metoder og teknikker inden for selvhjælp, og personlig udvikling.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Klik, og følg os på LinkedIn. Gå ikke glip af de nyeste input inden for ledelse, ledereudvikling og kommunikation.
(Vores alternativ til nyhedsbrev)

Det siger vores kunder...

Anders LarsenSlut med rygning efter 27 år
Læs mere
"Jeg har kun rosende ord om forløbet. Linda som hypnotiseret mig, var imødekommende, professionel, ærlig og førte en vellykket proces med spørgeskema, behandling samt opfølgning. Takket være Linda's forløb, er jeg røgfri på 8. måned, og sidder tilbage med en god positiv oplevelse. Jeg kan varmt anbefale Larsen & Ravn til alle, der er indstillet på et rygestop."
KristinaFarvel til flyveskrækken
Læs mere
"Jeg nåede at være i hypnose to gange. Det var virkelig to meget vilde oplevelser på den bedst tænkelige måde. I samarbejdet, fik jeg ryddet op. Under fuldstændig afslapning, er bevidstheden og underbevidstheden på arbejde i en eller anden form for teamsamarbejde. Vi frygter noget af en grund og der er helt okay at få hjælp til at frygten ikke vokser og bliver begrænsende."
Søren SørensenEmpatisk venlig forstående
Læs mere
"Jeg har i nogen tid haft besøg af Linda efter nogle traumatiske oplevelser som efterfølgende har givet mig angst og depression har svært ved og gå ud så jeg er utrolig glad for at hun kommer hjem til mig og det koster ikke ekstra jeg for hypnose og samtale terapi og det gør mig godt. Linda er meget empatisk og lyttende og det hjælper mig. Jeg glæder mig til næste gang."
AnneEn meget svær periode i mit liv
Læs mere
"Jeg følte mig velkommen fra jeg trådte indover deres dørtrin og følte Ulf havde hånden under mig. Ulf er meget rolig, udsender straks empati og forståelse for ens situation. Ulf gav mig rigtige gode redskaber til at håndtere min situation. Ulf tegner og skriver ned under sessionen, hvilke har gjort jeg kan bladre i vores samtale hjemme, når tankemylder vil tage over."
Heidi StielundDen bedste hjælp til selvhjælp
Læs mere
"Da jeg mødte Ulf første gang, var jeg tydeligt presset og havde mange ting at forholde mig til, såvel fagligt som privat, men efter få gange i samtale med Ulf, kunne jeg tydelig mærke, at der skete en ændring. Mit overskud blev anderledes, jeg lyttede istedet for at tale, og jeg var istand til at se mig selv og mine handlinger gennem andres optik."

Vi anerkender, at hver persons rejse til “et bedre liv” er unik. Derfor er vi her for at lytte, forstå og skabe et trygt rum, hvor du kan udforske dine tanker, følelser og drømme.

Sammen arbejder vi på at skabe balance, velvære og personlig udvikling. Vores kunders oplevelser er hjertet af vores praksis.

Har du et spørgsmål til os?

Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål som du ikke har fået besvaret? Så er du meget velkommen til at sende os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.

Du kan også tage et kig i vores artikler

Tag springet. Vi hjælper dig med din personlige udvikling og omsorg gennem hypnose, terapi og coaching.

Start med en afklaring

Vi vil gerne tilbyde dig en gratis og uforpligtende afklaring med dig, for at finde det helt rette forløb til dig. Vores samtale kan enten foregå telefonisk eller ved et møde online.

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04, eller sende os en email til: info@larsenogravn.dk

Garanti ordning - Erhvervs forløb

Når du vælger at starte et erhvervsforløb hos os vil vi gerne kvittere for din tillid, og tilbyde dig en garantiordning, eller det der kaldes No cure – No pay.  Klik på videoen, og se hvad tilbuddet indebærer

Det eneste du skal gøre er at række ud og booke et møde. Du kan også ringe direkte til os på:  61 77 38 04.